Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

กระแสการเปลี่ยนแปลงและการลงทุน

กระแสการเปลี่ยนแปลงและการลงทุน

​​​ผมมักจะเขียนถึงประโยชน์ของการลงทุนระยะยาวหลายครั้ง เพราะระยะเวลาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้มีความมั่นใจว่าการลงทุนจะเป็นไปตามคาดหวังได้มากขึ้น หนึ่งวิธีการลงทุนระยะยาวคือการลงทุนแบบ Thematic ซึ่งจะเน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก ในสัปดาห์นี้ ผมขอพูดถึงการลงทุนแบบ Thematic ใหญ่ๆ  ที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและน่าจะส่งผลบวกต่อบริษัทที่อยู่ใน Theme เหล่านี้  6 แบบด้วยกัน


1. การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคสื่อ จากการเข้ามามีบทบาทของสื่อดิจิทัล แทนสื่อในรูปแบบเก่าๆ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ แทน ทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำให้การเข้าถึงสื่อและการบริโภคสื่อมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบมัลติสกรีน การเลือกดูคอนเทนท์แบบออนดีมานด์ หรือการหันมาดูวีดิโอออนไลน์มากขึ้น
2. การขายของปลีกออนไลน์ จากพฤติกรรมที่ smart device กลายเป็นอุปกรณ์คู่กาย พร้อมทั้งผู้ให้บริการ E-Commerce ที่มีมากขึ้น ส่งผลให้กระแสการซื้อขายสินค้าผ่าน internet หรือช่องทางออนไลน์ ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลายร้านได้พร้อมๆ กันและการสั่งซื้อก็เป็นเพียง one click แถมไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือเหนื่อยกับการต้องหอบหิ้วสินค้ากลับบ้านอีกด้วย
3. การพลิกโฉมด้านการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI - Artificial Intelligence) หรือหุ่นยนต์มาช่วยตอบคำถามด้านสุขภาพ ทำการวินิจฉัยโรค หรือแม้กระทั่งช่วยในกระบวนการผ่าตัด เป็นต้น
4. การเปลี่ยนแปลงของไอทีในภาคธุรกิจ โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับภาคธุรกิจเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Robo Advisor ซึ่งเป็นเทรนด์ของการนำการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต การใช้เดต้าในการวิเคราะห์มาช่วยในการคาดคะเนดีมานด์และซัพพลาย การบริหารจัดการเวลาของทีมขายและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
5. เทคโนโลยีที่กำลังปฏิวัติธุรกิจดั้งเดิม เช่น การพัฒนาการผลิตรถยนต์จากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันไปใช้ระบบไฟฟ้า หรือการนำเทคโนโลยี AI มาใช้พัฒนายานยนต์ไร้คนขับ ที่มีความสามารถในการจับสัญญาณของคนหรือรถที่เข้ามาใกล้ได้
6. การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองและคนรุ่นใหม่ จากเทรนด์ของสังคมเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น นำไปสู่ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตที่ทันสมัย รวดเร็ว ธุรกิจเช่นการศึกษาทางออนไลน์ หรือ บนโทรศัพท์มือถือ วัฒนธรรม การวางแผนการท่องเที่ยวที่ต้องการความรวดเร็ว และการเจริญเติบโตของลูกค้าใหม่ๆ ในจีนและอินเดียที่มีอำนาจในการซื้อมากขึ้น

การลงทุนในรูปแบบ Thematic เป็นการมุ่งเน้นประโยชน์จากการลงทุนระยะยาว บางครั้งมีความผันผวนสูงมาก แต่ผมเชื่อว่าหากมีหุ้นที่อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์เหล่านี้อยู่ แล้วสามารถถือระยะยาวให้โตไปตามกระแสได้ ผลตอบแทนน่าจะคุ้มค่าแก่ระยะเวลาที่รอคอย


ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562กลับ
PRIVATE BANKING