/th/promotion/pages/homeloan-supervalue.aspx

วันนี้ - 30 ต.ค. 2563

เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม

คุ้มทุกหลัง ทั้งสินเชื่อบ้านช่วยได้ รีไฟแนนซ์ และสินเชื่อบ้าน รับโปรกินช้อปสูงสุด 2,400 บาท

ผลิตภัณฑ์ (คลิกดูรายละเอียด)สิทธิพิเศษ
สินเชื่อบ้านช่วยได้รับส่วนลดจาก Tops มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance Super Save)รับส่วนลดจาก GrabFood มูลค่าสูงสุด 2,400 บาท
สินเชื่อบ้าน (เทศกาลส่งเสริมสินเชื่อบ้าน)รับส่วนลด foodpanda มูลค่าสูงสุด 1,600 บาท
สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้รับส่วนลดจาก GrabFood มูลค่าสูงสุด 400 บาท
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตามผลิตภัณฑ์ข้างต้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และจดจำนองภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ลูกค้าต้องสมัครทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70 % ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100 % ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100 % ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70 % ของระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • ในส่วนของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านลูกค้าจะได้รับส่วนลด foodpanda จะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยจากแคมเปญ “เทศกาลส่งเสริมสินเชื่อบ้าน” เท่านั้น
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • สิทธิพิเศษหรือของรางวัลภายใต้แคมเปญไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดและเงือนไขเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-888-8888 ต่อ 887
เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไข รวมถึงต้องทำการลงทะเบียนสมัครและติดตั้งแอปพลิเคชัน K PLUS (วิธีการสมัคร K PLUS สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://kasikornbank.com/th/Apply/KPLUS) ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้กู้หลักที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครสินเชื่อบ้านเท่านั้น
 • สามารถเริ่มกดรับสิทธิ์ได้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 หรือหลังจากได้รับ SMS จากแคมเปญ (ภายใน 30 วันหลังจดจำนอง) จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านระบบการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน K PLUS เพื่อเก็บในคูปองของฉัน (My Coupon)
 • กรณีสิทธิ์ถูกแลกจนหมด สามารถกดรับรหัสส่วนลดได้ในสัปดาห์ถัดไป
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ในภายหลังจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
 • หลังจากสมัครและจดจำนองแล้ว หากลูกค้าไม่ได้รับ SMS จากแคมเปญภายใน 30 วัน กรุณาติดต่อ 02-888-8888 ต่อ 887

ลูกค้าสินเชื่อบ้านช่วยได้ รับส่วนลด Tops มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท

 • กดรับสิทธิ์ผ่านระบบการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน K PLUS เพื่อเก็บในคูปองของฉัน (My Coupon) ได้ 1 ครั้ง / สัปดาห์ ครั้งละ 2 สิทธิ์
 • สามารถรับรหัสส่วนลดได้ สูงสุด 5 ครั้ง หรือ 10 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ (รวมมูลค่าสูงสุด 1,500 บาท)
 • สิทธิพิเศษจาก Tops market จำนวน 1 สิทธิ์ประกอบด้วย :
  1. คูปองส่วนลดสูงสุดถึง 100 บาท สำหรับการสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท / ใบเสร็จ / วัน
  2. คูปองใช้แทนเงินสด (E-Voucher) มูลค่า 50 บาท
 • จำกัดการมอบจำนวนสิทธิ์ต่อสัปดาห์สูงสุดรวม 280 สิทธิ์ / สัปดาห์
 • ดูรายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษจาก Tops

ลูกค้าสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance Super Save) รับส่วนลด GrabFood มูลค่าสูงสุด 2,400 บาท

 • กดรับสิทธิ์ผ่านระบบการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน K PLUS เพื่อเก็บในคูปองของฉัน (My Coupon) ได้ 1 ครั้ง / สัปดาห์ ครั้งละ 5 สิทธิ์
 • สามารถกดรับรหัสส่วนลดได้สูงสุด 6 ครั้ง หรือ 30 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ (รวมมูลค่าสูงสุด 2,400 บาท)
 • จำกัดการมอบจำนวนสิทธิ์ต่อสัปดาห์สูงสุดรวม 400 สิทธิ์ / สัปดาห์
 • ดูรายละเอียดการใช้คูปองสิทธิพิเศษจาก GrabFood

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน รับส่วนลด foodpanda มูลค่าสูงสุด 1,600 บาท

 • กดรับสิทธิ์ผ่านระบบการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน K PLUS เพื่อเก็บในคูปองของฉัน (My Coupon) ได้ 1 ครั้ง / สัปดาห์ ครั้งละ 5 สิทธิ์
 • กดรับรหัสส่วนลดได้สูงสุด 4 ครั้ง หรือ 20 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ (รวมมูลค่าสูงสุด 1,600 บาท)
 • จำกัดการมอบจำนวนสิทธิ์ต่อสัปดาห์สูงสุดรวม 470 สิทธิ์ / สัปดาห์
 • กรณีสิทธิ์ถูกแลกจนหมด สามารถกดรับรหัสส่วนลดได้ในสัปดาห์ถัดไป
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน K+ ในภายหลังจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
 • ดูรายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษจาก foodpanda

สินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้ รับส่วนลด GrabFood มูลค่าสูงสุด 400 บาท

 • กดรับสิทธิ์ผ่านระบบการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน K PLUS เพื่อเก็บในคูปองของฉัน (My Coupon) ได้ 1 ครั้ง ทั้งหมด 5 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ (รวมมูลค่าสูงสุด 400 บาท)
 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 350 ท่านแรกที่สมัครสินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้
 • ดูรายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษจาก GrabFood