บัตรเครดิต
กสิกรไทย-ช้อปปี้

บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้

คุ้มตัวท็อป

ข้อเสนอพิเศษ

รับทั้ง K Point & Shopee Coins

เมื่อใช้จ่ายที่ Shopee Thailand

รับโค้ดส่วนลด 150 บาท ที่ Shopee

เมื่อใช้ 1,000 K Point หรือแลกรับสิทธิพิเศษอื่นมากมาย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

email statement icon

บริการ K-eMail Statement

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์ สมัครง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย รู้ยอดเร็วตรงเวลากว่าใคร

เดินทางอย่างวางใจ

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
วงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท

หมายเหตุ : เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สิทธิประโยชน์ที่มีในทุกบัตร

Free Fee!

สมัครฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี..ค่าธรรมเนียม ปีต่อๆไป เพียงมียอดใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี

แบ่งจ่ายได้

เริ่มต้น 0% ที่ร้านค้าชั้นนำ นานสูงสุด 10 เดือน หรือผ่าน K+ เริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน

Shop Online

สะดวก ปลอดภัย กับบริการ Verified by Visa, MasterCard SecureCode, J/Secure

สมัครง่าย

ใครๆ ก็สมัครได้ จะมีเงินเดือน หรือมีเงินฝากได้หมด

อนุมัติไว
รู้ผลภายใน 30 นาที!

เตรียมเอกสารให้ครบ
แล้วไปที่สาขาได้เลย

มั่นใจ สะดวกทุกการใช้จ่าย

กับบริการบน K PLUS ทั้งแจ้งเตือน..เปิดบัตร เช็คยอด เช็คหรือแลกคะแนนกดเงินไม่ต้องใช้บัตร! ง่ายแค่ปลายนิ้ว

บัตรเครดิตกสิกรไทย - ช้อปปี้
คุ้มตัวท็อป

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15-80 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

กรณีผู้สมัครสัญชาติไทย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
กรณีผู้สมัครต่างชาติ
 • สำเนา Passport และสำเนา Visa หรือ
 • สำเนา Passport และสำเนา Work Permit

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตร Passport Visa และ Work Permit ต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ :

 • กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15-80 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
  (กรณีจดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

หมายเหตุ :

 • กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15-80 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)

เอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15-80 ปี

คุณสมบัติอื่น

 • ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ต้องมีเงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ต่างชาติ)
 • ต้องระบุลักษณะอาชีพ : พ่อบ้าน / แม่บ้าน

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement บัญชีเงินฝาก / เงินลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีสัญชาติไทย)
 • Statement บัญชีเงินฝาก / เงินลงทุนย้อนหลัง 12 เดือน (กรณีชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ : กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น

หมายเหตุ :

 • กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือน ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15-80 ปี

คุณสมบัติอื่น

 • ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)

เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

K PLUS Service

เปิดใช้บริการบัตรเครดิต

Bill Payment

ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต

K Statements

ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

Change Limit

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

Smart Pay by K PLUS

บริการแบ่งจ่ายรายเดือน

Smart Cash by K PLUS

บริการเงินด่วน

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าจำเป็นต้องมีบัญชีของ Shopee อยู่แล้วหรือไม่ ?

จำเป็น เนื่องจากทางธนาคารและ Shopee ต้องใช้ Shopee Username ที่ได้จากการสมัครบัญชีของ Shopee ในการมอบ Shopee Coin และคะแนน K Point ให้กับลูกค้าที่ใช้จ่ายตามตรงเงื่อนไขที่กำหนด

Shopee Username ดูตรงไหน ?
Shopee Coin คืออะไร ?

“เงินเสมือนจริง” ของ Shopee ซึ่งคุณจะได้รับเมื่อช้อปผ่าน Shopee และสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปใน Shopee ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee Coins คืออะไร

กรณีที่ใช้บัตรไปแล้ว ลูกค้าพบว่า Shopee Coin ไม่เข้าบัตรจะทำอย่างไร ?

ติดต่อ Shopee Contact Center โทร. 02-017-8399

กรณีที่ใช้บัตรไปแล้ว ลูกค้าพบว่า K Point ไม่เข้าบัตรจะทำอย่างไร ?

ติดต่อ K-Contact Center โทร. 02-888-8888

รับ K Point สูงสุด X10

รายละเอียด และเงื่อนไข

 • รับ K Point สูงสุด X10*
  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Shopee Thailand
  • ใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไป / รอบบัญชี
  • รับ K Point X10 ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บนยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,001 - 10,000 บาท (จำกัดสูงสุด 2,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี)
  • รับ K Point X5 ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บนยอดใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท (จำกัดสูงสุด 1,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี)
  • รับ K Point X1 ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บนยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,001 บาทขึ้นไป
  • ใช้จ่ายต่ำกว่า 10,000 บาท / รอบบัญชี
  • รับ K Point X5 ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บนยอดใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท (จำกัดสูงสุด 1,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี)
  • รับ K Point X1 ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บนยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,001 - 9,999 บาท (จำกัดสูงสุด 199 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี)
 • รับ K Point X2 ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร้านค้าออนไลน์อื่นๆ
 • รับ K Point X1 ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ช่องทางอื่นๆ