K WEALTH / บทความ / Product Review / เปรียบเทียบประกันเหมาจ่าย ดีจริง คุ้มจริง ต้องอันไหน
22 ธันวาคม 2564
3 นาที

เปรียบเทียบประกันเหมาจ่าย ดีจริง คุ้มจริง ต้องอันไหน


          

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“ ​

​• ประกันสุขภาพแบบใดก็ตาม จะคุ้มครองโรคอุบัติใหม่ ดังนั้น หากทำประกันสุขภาพแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเสมอ ซึ่งประกันสุขภาพ​เหมาจ่าย​ เป็นทางเลือกของผู้เอาประกันในการจัดสรรค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง หรือ ต่อปี แล้วแต่แบบประกัน 


• เลือกประกันสุขภาพ จากความสามารถในการชำระเบี้ย (ไม่ควรเกิน 10%-15% ของรายได้ต่อปี) มีสวัสดิการหรือมีประกันสุขภาพเดิมอยู่ก็ทำประกันแบบมีความรับผิดส่วนแรกได้ และอายุรับประกัน รวมถึงระยะเวลาคุ้มครอง เพื่อประเมินความคุ้มค่าของประกันสุขภาพได้

​“


         ประกันโควิด 19 ทำให้หลายคนตื่นตัวในการทำประกันมากขึ้น โดยเฉพาะแบบเจอจ่ายจบ เนื่องจากโอกาสจะติดเชื้อมีอยู่สูง แต่หลายคนกังวลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและคุณภาพในการรักษา หนึ่งในทางเลือกที่คลายความกังวลเรื่องดังกล่าว คือ การทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แล้วมีทางเลือกของประกันสุขภาพอะไรบ้าง เพื่อให้การเปรียบเทียบครบถ้วน ขอเปรียบเทียบกรมธรรม์จากเมืองไทยประกันชีวิต โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

          1. บบทำฉบับเดียวคุ้มครองครอบคลุม (Size XL) นั่นคือ Elite Health เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย วงเงินค่ารักษา 20-100 ล้านบาทต่อปี(ให้เลือกได้ 4 แผน) ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก กรณีค่าล้างไต และค่ารักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy ทั้งมีความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ จากประกันสุขภาพแบบเดิมๆ เช่น ค่ารักษาทันตกรรม ค่าตรวจสุขภาพ ค่าฉีดวัคซีน ค่าอุปกรณ์ การดูแลสายตา รวมไปถึงการคลอดบุตร (มีในบางแผน) และยังเลือกพื้นที่ในการรักษาได้ (มีผลให้เบี้ยประกันแตกต่างกัน) เช่น ประเทศไทย เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก เป็นต้น สำหรับข้อเปรียบเทียบกันในกลุ่มประกันวงเงินสูงๆ ไม่ว่าบริษัทไหน วงเงินค่ารักษา(แบบเหมา) ยิ่งวงเงินสูงเบี้ยประกันจะสูงไปด้วย หรือจะเริ่มต้นจากวงเงินประกัน (แบบเหมา) น้อยๆ ตามกำลังในการจ่ายเบี้ย และทยอยทำเพิ่มในอนาคต ก็ได้ ดังนั้น ประกันแบบ Size XL เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการชำระเบี้ยสูงๆได้ ต้องการทำประกันจบครบในฉบับเดียว โดยเน้นคุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี 

          2. แบบคุ้มครองหลักล้าน โดยเลือกเสริมกับสวัสดิการของนายจ้างได้ (Size L) หรือ ประกันสุขภาพ Delight Health เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกิน 5ล้านบาทต่อครั้ง(1) (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี) สามารถเลือกแบบจ่ายความรับผิดส่วนแรก (Deduct) เองได้ เช่น 30,000 บาท หรือ 100,000 บาทแรก เพื่อจ่ายเบี้ยประกันถูกลง ในขณะที่ข้อเปรียบเทียบกับประกันอีกเจ้า จะมีจำกัดวงเงินต่อครั้ง และวงเงินต่อปี (เลือกได้ 5 แผน) หากเลือกอิสระในการจัดสรรค่าใช้จ่าย Delight Health จะกินขาด และยังเหมาะกับผู้มีรายได้ประจำที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เลือกแบบจ่ายความรับผิดส่วนแรก (Deduct) ให้เบิกส่วนนี้กับสวัสดิการก่อน ทำให้เบี้ยประกันถูกลงและคุ้มค่ามากขึ้น หรือหากคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกเลยก็เหมาะกับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ หรือประกันเดิมมาก่อน และต้องการความคุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี 

           3. แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหลักแสน (Size M) นั่นคือ ประกันป่วยหายห่วง โดยค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการฯ จะได้เพิ่มจากวงเงิน IPD เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายต่อครั้ง(1) (ซึ่งวงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน IPD ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี) ซึ่งการแยกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าห้อง ค่าบริการประจำวัน ต่างๆ จากวงเงินเหมาจ่าย จะต้องเลือกให้ค่าห้องเพียงพอกับระดับโรงพยาบาลที่เข้ารักษา และสามารถเลือกจ่ายความรับผิดส่วนแรก (Deduct) เองได้ 20,000 บาทแรก โดยใช้เบิกกับสวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์อื่นได้ จะเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นทำประกันสุขภาพฉบับแรกๆ ที่ชำระเบี้ยไม่สูง 

          4. แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหลักหมื่น (Size S) หรือ ประกันป่วยมีจ่าย IPD+OPD ครอบคลุมเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ทั้งกรณีคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก(OPD) และค่าชดเชยรายได้ (HB) (เลือกได้ตามแผน) ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นทำประกันสุขภาพฉบับแรก ค่าเบี้ยไม่สูง สมัครได้เลยบน Online​Elite Health
Delight Health
​ป่วยหายห่วง
​ป่วยมีจ่าย IPD+OPD
​ความคุ้มครองสูงสุด
​20-100   ล้านบาท
​5 ล้านบาท
​5 แสนบาท
​5 หมื่นบาท
​อายุรับประกัน
​11-80 ปี
(คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
​11-80 ปี
(คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
​11-75 ปี
(คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี)
​21-60 ปี
(คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
​ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการฯ (ต่อวัน)
​10,000-25,000 บาท
​จ่ายตามจริง ไม่เกิน
ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
​สูงสุด 4,000 บาท
​สูงสุดจ่ายตามจริงไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
​ค่ารักษาพยาบาล / ค่าหมอ / ค่าผ่าตัด / ค่าหัตถการ
​เหมาจ่ายตามจริง
เริ่ม 20 ล้านบาทต่อปี
​เหมาจ่ายตามจริง
5 ล้านบาทต่อครั้ง(1)
​เหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 5 แสนบาทต่อครั้ง(1)
​เหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 5 หมื่นบาทต่อครั้ง(1)
​การเพิ่มเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ
​เพิ่มทุกปี
​ปรับตามช่วงอายุ 
เพิ่มทุก 5 ปี
​ปรับตามช่วงอายุ เพิ่มทุก 5   ปี 
​ปรับตามช่วงอายุ 
เพิ่มทุก 5   ปี 
​การรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
คุ้มครองทั้งแบบ IPD และ OPD
​เฉพาะ IPD
​เฉพาะ IPD
​คุ้มครองทั้งแบบ IPD และ OPD  
(เฉพาะบางแผน)
​การรักษาโรคมะเร็งการล้างไต/ โรคร้ายแรง
​คุ้มครองทั้งแบบ IPD และ OPD
​เฉพาะ IPD
​เฉพาะ IPD
​เฉพาะ IPD
​การรักษาแบบ Day Case/ DAY SURGERY
​คุ้มครอง
​คุ้มครอง
​คุ้มครอง
​คุ้มครอง
​การรักษาโควิด 19 
​คุ้มครอง
​คุ้มครอง
​คุ้มครอง
​คุ้มครอง
​ความคุ้มครองชีวิต
(กรมธรรม์หลัก)
​50,000   บาท(2)
​50,000 บาท (3)
​50,000 บาท(4)
​50,000 บาท(5)
​เบี้ยประกันเริ่มต้น อายุ 40 ปี (รายปี)
ช  31,954(2)
ญ 31,731(2)
​ช  21,480(3)
ญ  22,770(3)
​ช 13,820(4)
ญ 15,047(4)
​ช 5,154 (5)
ญ 5,810 (5)
​ความรับผิดส่วนแรก
​ไม่มี
​มี (ให้เลือก)
​มี (ให้เลือก)
​ไม่มี

(1)ต่อครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 

(2) ตัวอย่างกรณีซื้อแผน 20 ล้านบาท (คุ้มครองพื้นที่ประเทศไทย) เป็นเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19 จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท +สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ (Elite Health) ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอื่นๆได้

(3)ตัวอย่างกรณีซื้อแผน Max  (คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก) เป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health แบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ 99/99+สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบดี เฮลท์ )) 

(4)ตัวอย่างกรณีซื้อแผนอุ่นใจ 2 (คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก) เป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการประกันชีวิตและสุขภาพ ป่วยหายห่วง (แบบประกันภัยเคุ้มครองตลอดชีพ 99/99+สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซ์ตร้า แคร์ )

(5)ตัวอย่างกรณีซื้อแผน IPD 20,000 เป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการประกันชีวิตและสุขภาพ ป่วยมีจ่าย IPD+OPD (แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99+สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ กู๊ด เฮลท์​​​​​​​​​​​​​​​          การเลือกซื้อประกันสุขภาพ​เหมาจ่าย เป็นทางเลือกเน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีโอกาสสูงขึ้นในอนาคต และยังจัดสรรค่ารักษาพยาบาลภายใต้วงเงินเหมาจ่ายได้ ดังนั้น ปัจจัยในการเลือกให้เหมาะกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการชำระเบี้ย สวัสดิการที่มี และอายุในการรับประกัน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกแบบประกันสุขภาพเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


​ขอขอบคุณข้อมูลจาก : บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, ธนาคารกสิกรไทย https://www.mtl-insure.com/ ​​​
​​


บทความโดย K WEALTH GURU สุนิติ ถนัดวณิชย์ (CFP®)
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!