K WEALTH / บทความ / Product Review / ความคุ้มครองที่เหนือระดับกับยุคที่โรคกลายพันธุ์ไม่มีหยุด
25 เมษายน 2565
4 นาที

ความคุ้มครองที่เหนือระดับกับยุคที่โรคกลายพันธุ์ไม่มีหยุด


          

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“ ​

• คนที่สนใจประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินสูง ลองพิจารณา Elite Health Plus เพราะมีการปรับ New Health Standard เพิ่มความคุ้มครองมากขึ้น แถมยังคุ้มค่า ค่าเบี้ยไม่แพงเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ คุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของทุกโรงพยาบาลในไทย ค่ารักษาจ่ายตามจริง เลือกเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมได้ และไม่ต้องสำรองจ่าย 

• คนที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ แนะนำให้ทำประกันสุขภาพคู่กับประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองยาว และเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน

​​​“


          ปัจจุบันมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย อย่างโควิด 19 ซึ่งมีการกลายพันธุ์แพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว รวมถึงโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เราเองก็ต้องปรับตัว หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น และหาความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่ายอย่าง Elite Health Plus โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองที่ดีกว่าเดิม ซึ่งจะต่างจากเดิมอย่างไร และจุดเด่นอยู่ตรงไหน เราสรุปให้แล้วในบทความนี้

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเหมาะกับใคร​​​​​          ​
         ประกันสุขภาพ​เหมาจ่าย​เหมาะกั​บคนที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม วงเงินความคุ้มครองสูง เรียกว่าซื้อประกันสุขภาพฉบับเดียวจบ หมดกังวลเรื่องค่ารักษาว่า​ต้องจ่ายส่วนต่างไปได้เลย และมีกำลังซื้อพอสมควร 

Elite Health Plus ต่างจากเดิมอย่างไร
รายการ 
​Elite Health Plus (ใหม่)
​รูปแบบสัญญาเพิ่มเติม 
​แบบมาตรฐานใหม่ (New Health Standard)       
- หมวดค่าห้องแยกจากหมวดค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ ทำให้เบิกเคลมค่าห้องได้เพิ่มขึ้น
- ความคุ้มครองค่าผ่าตัดหรือหัตถการ โดยไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครอบคลุมจำนวนรายการมากขึ้น
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน พิจารณาจ่ายผลประโยชน์กรณีโรคที่เป็นอยู่หายสนิท (ไม่พบแพทย์ต่อเนื่อง ไม่ทานยาแล้ว) ในระยะเวลา 5 ปีก่อนทำประกัน และ หลังทำประกันมาแล้ว 3 ปี (รวม 8 ปี)
- การส่งหลักฐานเรียกร้องสินไหมภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
- การต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม กำหนดสิทธิการไม่ต่ออายุสัญญา 3 กรณี
- ข้อยกเว้นทั่วไป ลดเหลือ 21 ข้อ
​อายุรับประกัน
​ขยายอายุรับประกันจาก 11-80 ปี เป็น 11-90 ปี (คุ้มครองถึง 99 ปี) ขึ้นอยู่กับอายุรับประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
​ค่าห้องผู้ป่วยใน
​เพิ่มความคุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานทุกแผน จากเดิมคุ้มครองค่าห้องตามวงเงินในแผนเท่านั้น
 ใช้สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศเท่านั้น
​ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (แผน 40 และ 75 ล้าน)
​ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย 20,000 บาทต่อปี (แผน 40 ล้าน)
ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย 40,000 บาทต่อปี (แผน 75 ล้าน)
จากเดิมจำกัดความคุ้มครอง 2,500 บาท/ครั้ง (แผน 40 ล้าน)
และ 5,000 บาท/ครั้ง (แผน 75 ล้าน)
ค่าบริการเพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังเข้ารักษา หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง (แผน 20 ล้าน)
​จ่ายตามจริง จากเดิมจำกัดวงเงิน 10,000 บาทต่อครั้ง
​ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
(การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย       
 ให้กลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้ง)
​คุ้มครองทั้งกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก (แผน 20 และ 40 ล้าน) จากเดิมแผน 20 ล้าน ไม่คุ้มครอง ส่วนแผน 40 ล้าน คุ้มครองเฉพาะกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
​การผ่าตัดเล็ก กรณีที่ไม่ได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
​คุ้มครอง จากเดิมไม่คุ้มครอง
​คุ้มครอง จากเดิมไม่คุ้มครอง
​คุ้มครอง 46 ประเทศ จากเดิมคุ้มครอง 29 ประเทศ
​การเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม
​สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ทุกแผน จากเดิมไม่สามารถเลือกได้
- สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาทางสายตา
- การคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)​คนที่ยังไม่มีประกันสุขภาพเหมาจ่ายควรทำอย่างไร          ​
         สำหรับคนที่ยังไม่มีประกันสุขภาพเหมาจ่าย แนะนำ Elite Health Plus ใหม่ เพราะนอกจากรูปแบบสัญญาเพิ่มเติมจะเป็นแบบมาตรฐานใหม่ (New Health Standard) ที่เข้าใจง่าย และเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังคุ้มค่า ค่าเบี้ยไม่แพงเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับสูงถึง 20-100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของทุกโรงพยาบาลในไทย ไม่จำกัดวงเงิน* ค่ารักษาจ่ายตามจริง เลือกเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากขึ้นได้ ทั้งค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาทางสายตา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงใช้บัตร Health Care** เมื่อเข้ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลคู่สัญญาอีกด้วย 
          ส่วนคนที่ไม่ต้องการความคุ้มครองสูงแบบ Elite Health Plus หรืออาจมองว่าค่าเบี้ยค่อนข้างสูง ประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่น่าสนใจในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี โดยสามารถเลือกแบบจ่ายความรับผิดส่วนแรกเอง คือ 100,000 บาทแรก หรือ 30,000 บาทแรก ซึ่งเหมาะกับคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว แต่ไม่เพียงพอ ช่วยให้จ่ายเบี้ยประกันถูกลง หรือจะเลือกแบบคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่มีสวัสดิการหรือไม่ต้องการจ่ายความรับผิดส่วนแรกเอง

คำแนะนำก่อนทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย​​​​​          ​
         สำหรับคนที่สนใจประกันสุขภาพเหมาจ่าย มีคำแนะนำก่อนทำประกันสุขภาพ ดังนี้ 
          - ทำประกันสุขภาพคู่กับประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองยาว อย่างประกันตลอดชีพ หรือประกันชีวิตควบการลงทุน เพราะประกันสุขภาพจะคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก
          - เลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน โดยพิจารณาจากค่าห้อง ค่ารักษาของโรงพยาบาลที่คาดว่าจะใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย และจ่ายเบี้ยประกันไม่เกิน 10-15% ของรายได้ต่อปี เพื่อไม่ให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูงเกินไป 

*ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) 10,000/12,000/15,000/25,000 (ขึ้นอยู่กับแผน) หรือห้องเดี่ยวมาตรฐาน (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) 
**ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข รายละเอียดความคุ้มครอง และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
เมืองไทยประกันชีวิต : สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส
บทความโดย K WEALTH TRAINER สุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ CFP®
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ประกันชีวิตและสุขภาพ Delight Health

ดูเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

ดูเพิ่มเติม