บริการเงินโอนระหว่างประเทศ รวดเร็ว ปลอดภัย โอนข้ามประเทศได้เลย ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ รับเงินไวเต็มจำนวน รองรับ 15 สกุลเงิน ผ่านแอป K PLUS โอนได้แล้ววันนี้ บริการเงินโอนระหว่างประเทศ รวดเร็ว ปลอดภัย โอนข้ามประเทศได้เลย ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ รับเงินไวเต็มจำนวน รองรับ 15 สกุลเงิน ผ่านแอป K PLUS โอนได้แล้ววันนี้

บริการโอนเงินต่างประเทศ ผ่าน K PLUS
รองรับ 150 ประเทศทั่วโลก

 • โอนเงินง่าย ไม่ยุ่งยาก แค่ปลายนิ้ว ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน

  โอนเงินง่าย ไม่ยุ่งยาก แค่ปลายนิ้ว
  ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน

 • รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เอกสาร แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า

  รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เอกสาร
  แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า

 • รองรับการโอนเงิน 16 วัตถุประสงค์

  รองรับการโอนเงิน 16 วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์ที่รองรับ
 • รองรับ 25 สกุลเงิน

  รองรับ 25 สกุลเงิน

 • บันทึกรายการโปรดได้เลยไม่ต้องพิมพ์ใหม่

  บันทึกรายการโปรดได้เลยไม่ต้องพิมพ์ใหม่

ค่าธรรมเนียมพิเศษ! เริ่มต้น 100 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมพิเศษ! เริ่มต้น 100 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ!
เริ่มต้น 100 บาท/รายการ

วันนี้ - 31 ก.ค. 67

เมื่อโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT

ค่าธรรมเนียมพิเศษ! เริ่มต้น 100 บาท/รายการ

รายละเอียดการโอนเงินต่างประเทศ

 1. การโอนเงินไปต่างประเทศ ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ/พื้นที่ปลายทาง ภายใต้ 25 สกุลเงิน โดยมีข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกตามตาราง
notfound
ไม่พบสกุลเงินที่ค้นหา
scroll

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

ประเทศ/
พื้นที่ปลายทาง
ระบบการโอน สกุลเงิน ข้อมูลบัญชีผู้รับ ข้อมูลธนาคาร
ปลายทาง

รายละเอียดอื่นๆ

การโอนเงินครอบคลุม 16 วัตถุประสงค์
เงื่อนไขการโอน
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องทราบ

ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมการโอน: โอนเงินด้วยเลขที่บัญชีผ่านระบบ SWIFT
ค่าธรรมเนียมการโอน: โอนเงินด้วยเลขที่บัญชีผ่าน KBank Partner
ค่าธรรมเนียมการโอน: โอนเงินด้วยเบอร์มือถือ (PayNow ID)
ค่าธรรมเนียมการโอน: โอนเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ KBZPay Wallet (ประเทศพม่า)

ขั้นตอนการทำรายการ

โอนเงินต่างประเทศด้วยเลขที่บัญชีผ่าน KBank Partner

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 1/15

เข้าสู่แอป K PLUS
แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2/15

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

เลือก “โอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 3/15

เลือก “โอนเงิน”

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

ขั้นตอนที่ 4/15

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

กรณีเข้ามาครั้งแรก ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 5/15

กรณีเข้ามาครั้งแรก
ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้
(ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป ระบบจะแสดงข้อมูล ขึ้นมาให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง ให้กด “ต่อไป” หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่เครื่องหมายดินสอ

ขั้นตอนที่ 6/15

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป
ระบบจะแสดงข้อมูล ขึ้นมา
ให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง
ให้กด “ต่อไป” หากคุณต้องการ
แก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่
เครื่องหมายดินสอ

เลือกประเทศของธนาคารปลายทาง

ขั้นตอนที่ 7/15

เลือกประเทศ
ของธนาคารปลายทาง

ตัวอย่าง : เลือกประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนที่ 8/15

ตัวอย่าง : เลือกประเทศสิงคโปร์

สำหรับประเทศสิงคโปร์ จะมีให้เลือก 3 ช่องทาง ให้เลือก "โอนด้วยเลขที่บัญชีผ่าน KBank Partner" กรณีเลือกประเทศปลายทางอื่นๆ อาจมีให้เลือก 1-2 ช่องทาง

ขั้นตอนที่ 9/15

สำหรับประเทศสิงคโปร์
จะมีให้เลือก 3 ช่องทาง ให้เลือก
"โอนด้วยเลขที่บัญชีผ่าน
KBank Partner"

กรณีเลือกประเทศปลายทางอื่นๆ
อาจมีให้เลือก 1-2 ช่องทาง

วิธีที่ 1 : ระบุ SWIFT Code วิธีที่ 2: กดค้นหาธนาคาร

ขั้นตอนที่ 10/15

วิธีที่ 1 : ระบุ SWIFT Code
วิธีที่ 2: กดค้นหาธนาคาร

นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน (ฟรี) ได้ที่

ขั้นตอนที่ 11/15

วิธีที่ 2 : ใส่ชื่อธนาคารและ
เลือกธนาคารผู้รับปลายทาง

กรอกข้อมูลและกด

ขั้นตอนที่ 12/15

กรอกข้อมูลและกด “ต่อไป”

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง และกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 13/15

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง
และกด “ยืนยัน”

เมื่อทำรายการสำเร็จคุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 14/15

เมื่อทำรายการสำเร็จ
คุณจะได้รับ e-Slip
เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายกา

ในหน้า “ประวัติ” จะแสดงสถานะของรายการ

ขั้นตอนที่ 15/15

ในหน้า “ประวัติ” จะแสดงสถานะของรายการ

โอนเงินต่างประเทศด้วยเลขที่บัญชีผ่านระบบ SWIFT

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 1/15

เข้าสู่แอป K PLUS
แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2/15

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

เลือก “โอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 3/15

เลือก “โอนเงิน”

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

ขั้นตอนที่ 4/15

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

กรณีเข้ามาครั้งแรก ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 5/15

กรณีเข้ามาครั้งแรก
ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้
(ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป ระบบจะแสดงข้อมูล ขึ้นมาให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง ให้กด “ต่อไป” หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่เครื่องหมายดินสอ

ขั้นตอนที่ 6/15

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป
ระบบจะแสดงข้อมูล ขึ้นมา
ให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง
ให้กด “ต่อไป” หากคุณต้องการ
แก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่
เครื่องหมายดินสอ

เลือกประเทศของธนาคารปลายทาง

ขั้นตอนที่ 7/15

เลือกประเทศ
ของธนาคารปลายทาง

ตัวอย่าง : เลือกประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนที่ 8/15

ตัวอย่าง : เลือกประเทศสิงคโปร์

นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน (ฟรี) ได้ที่

ขั้นตอนที่ 9/15

สำหรับประเทศสิงคโปร์
จะมีให้เลือก 3 ช่องทาง ให้เลือก
"โอนด้วยเลขบัญชีปลายทาง
ผ่าน ระบบ SWIFT"

กรณีเลือกประเทศปลายทางอื่นๆ
อาจมีให้เลือก 1-2 ช่องทาง

วิธีที่ 1 : ระบุ SWIFT Code วิธีที่ 2: กดค้นหาธนาคาร

ขั้นตอนที่ 10/15

วิธีที่ 1 : ระบุ SWIFT Code
วิธีที่ 2: กดค้นหาธนาคาร

นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน (ฟรี) ได้ที่

ขั้นตอนที่ 11/15

วิธีที่ 2 : ใส่ชื่อธนาคารและ
เลือกธนาคารผู้รับปลายทาง

กรอกข้อมูลและกด

ขั้นตอนที่ 12/15

กรอกข้อมูลและกด “ต่อไป”

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง และกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 13/15

เลือกผู้ชำระค่าธรรมเนียม
การโอน (BEN/SHA/OUR)
และกด “ต่อไป”

เมื่อทำรายการสำเร็จคุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 14/15

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง
และกด “ยืนยัน”

ในหน้า “ประวัติ” จะแสดงสถานะของรายการ

ขั้นตอนที่ 15/15

เมื่อทำรายการสำเร็จ
คุณจะได้รับ e-Slip
เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

โอนเงินต่างประเทศด้วยเบอร์มือถือ (PayNow ID)

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 1/13

เข้าสู่แอป K PLUS
แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2/13

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

เลือก “โอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 3/13

เลือก “โอนเงิน”

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

ขั้นตอนที่ 4/13

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

กรณีเข้ามาครั้งแรก ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 5/13

กรณีเข้ามาครั้งแรก
ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้
(ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป ระบบจะแสดงข้อมูล ขึ้นมาให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง ให้กด “ต่อไป” หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่เครื่องหมายดินสอ

ขั้นตอนที่ 6/13

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป
ระบบจะแสดงข้อมูล ขึ้นมา
ให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง
ให้กด “ต่อไป” หากคุณต้องการ
แก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่
เครื่องหมายดินสอ

เลือกประเทศของธนาคารปลายทาง

ขั้นตอนที่ 7/13

เลือกประเทศ
ของธนาคารปลายทาง

ตัวอย่าง : เลือกประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนที่ 8/13

ตัวอย่าง : เลือกประเทศสิงคโปร์

สำหรับประเทศสิงคโปร์จะมี 2 ช่องทางให้เลือกกล่องล่างคือ “โอนด้วยเบอร์มือถือ (PayNowID)”

ขั้นตอนที่ 9/13

สำหรับประเทศสิงคโปร์
จะมีให้เลือก 3 ช่องทาง ให้เลือก
"โอนเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์”
(PayNowID)

กรอกเบอร์มือถือ จำนวนเงิน
               และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 10/13

กรอกเบอร์มือถือ จำนวนเงิน
และกด “ต่อไป”

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง และกด “ยืนยัน” ทั้งนี้ชื่อของผู้รับ ได้มีการถูกซ่อนเป็นบางส่วน ถ้าไม่แน่ใจให้ตรวจที่เบอร์มือถือ และชื่อธนาคารผู้รับ

ขั้นตอนที่ 11/13

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง
และกด “ยืนยัน” ทั้งนี้ชื่อของผู้รับ
ได้มีการถูกซ่อนเป็นบางส่วน
ถ้าไม่แน่ใจให้ตรวจที่เบอร์มือถือ
และชื่อธนาคารผู้รับ

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 12/13

เมื่อทำรายการสำเร็จ
คุณจะได้รับ e-slip
เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ในหน้า “ประวัติ” จะแสดงสถานะ ของรายการ ถ้ารายการสำเร็จ ชื่อขอผู้รับปลายทางจะมีการแสดงชื่อเต็ม

ขั้นตอนที่ 13/13

ในหน้า “ประวัติ” จะแสดงสถานะ
ของรายการ ถ้ารายการสำเร็จ
ชื่อขอผู้รับปลายทางจะมี
การแสดงชื่อเต็ม

รับโอนเงิน PromptPay International

เข้าสู่แอป KPLUSแล้วเลือก “อื่นๆ”

ขั้นตอนที่ 1/3

เข้าสู่แอป KPLUS
แล้วเลือก “อื่นๆ”

เลือกเมนู “รับเงินโอน PromptPay International”

ขั้นตอนที่ 2/3

เลือกเมนู “รับเงินโอน
PromptPay International”

 ในกรณีที่ไม่อยากรับโอนเงิน PromptPay International ให้ปิด toggle

ขั้นตอนที่ 3/3

ในกรณีที่ไม่อยากรับโอนเงิน
PromptPay International
ให้ปิด toggle

หมายเหตุ: เนื่องจากหลักฐานการทำรายการโอนเงิน (slip) ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินแล้ว ผู้รับเงินจึงจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่าเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะยืนยันได้ว่ารายการโอนเงินสำเร็จ

โอนเงินไปประเทศเมียนมาร์ (พม่า) ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ
KBZPay Wallet

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 1/10

เข้าสู่แอป K PLUS
แล้วเลือก “ธุรกรรม”

เลือก “โอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 2/10

เลือก “โอนเงิน”

เลือก “เลือกโอนเงินต่างประเทศ”

ขั้นตอนที่ 3/10

เลือก “เลือกโอนเงินต่างประเทศ”

กรณีเข้ามาครั้งแรก ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 4/10

กรณีเข้ามาครั้งแรก
ให้กรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้
(ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป ระบบจะแสดงข้อมูล ขึ้นมา ให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง “ต่อไป” หากคุณต้องการ แก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่ เครื่องหมายดินสอ

ขั้นตอนที่ 5/10

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป
ระบบจะแสดงข้อมูล ขึ้นมา
ให้ตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้อง
ให้กด “ต่อไป” หากคุณต้องการ
แก้ไขข้อมูล ให้กดไปที่
เครื่องหมายดินสอ

เลือก “ประเทศพม่า”

ขั้นตอนที่ 6/10

เลือก “ประเทศพม่า”

ศึกษารายละเอียดการโอนเงิน และกด “ยอมรับ”

ขั้นตอนที่ 7/10

ศึกษารายละเอียดการโอนเงิน
และกด “ยอมรับ”

กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ KBZPay Wallet, จำนวนเงิน, เลือกวัตถุประสงค์การโอน และกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 8/10

กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ
KBZPay Wallet, จำนวนเงิน,
เลือกวัตถุประสงค์การโอน
และกด “ต่อไป”

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง และกด “ยืนยัน

ขั้นตอนที่ 9/10

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง
และกด “ยืนยัน"”

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 10/10

เมื่อทำรายการสำเร็จ
คุณจะได้รับ e-slip
เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ดาวน์โหลด k-plus

ดาวน์โหลด k-plus

สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
App Store, Google Play และ Huawei App Gallery

phone phone