7/8/2561

สงครามการค้าจีน - สหรัฐฯ SME ไทยได้หรือเสีย?

​​​       สหรัฐฯ เดินเกมกดดันทางการค้ากับนานาชาติในรูปแบบเฉพาะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งยืนอยู่บนหลักการที่ว่า “การค้าที่เป็นธรรม ต่างตอบแทน และอเมริกาต้องมาก่อน” โดยพุ่งเป้าไปยังประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าในระดับสูง โดยจีนถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งจากการขาดดุลการค้าสหรัฐฯ สูงถึง 375,228 ล้านดอลลาร์ฯ คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขาดดุลทั้งหมด


       บรรยากาศการค้ากับจีนและสหรัฐฯ มีแต่ความไม่แน่นอน ผู้ประกอบการ SME ​ที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายในสหรัฐฯ และจีน อาจต้องเจอกับผลกระทบจากเกมการค้าดังกล่าว ทั้งข้อดีและผลเสีย รวมถึงผลจากการที่สินค้าจีนจำเป็นต้องแสวงหาตลาดใหม่แทนสหรัฐฯ และเข้ามาแข่งกับสินค้าไทยในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน


       ท่ามกลางความไม่แน่นอนของแรงกดดันทางการค้าภายใต้การนำของนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกมาตรการอื่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันขึ้นอีก หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงแนวทางเดิมที่เคยได้กล่าวไปแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่ามาตรการใดที่ออกมาล้วนยืนอยู่บนหลักการที่ว่าเพื่อให้ธุรกิจสหรัฐฯ ได้ประโยชน์ในรูปแบบที่เท่าเทียมกันเป็นหลัก ซึ่งธุรกิจ SME จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด สำหรับแนวทางการปรับตัวเพื่อพร้อมรับความไม่แน่นอน มีดังนี้


       ถ้าหากเกมการค้าทวีความรุนแรงขึ้นโดยขยายวงกว้างกีดกันการค้าไปสู่สินค้ารายการอื่นเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจไทยอาจต้องเผชิญอุปสรรคในการทำตลาดทั้งสองจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ส่งผลต่อสินค้าไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ยังต้องติดตามต่อไป

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม


 

สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต