รหัสทรัพย์สิน
01-77-50107*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร

ประเภททรัพย์สิน
01 ที่ดินว่างเปล่า
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 47 แปลง ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นถนน (เนื้อที่ประมาณ 3-2-42.6ไร่)ซึ่งไม่ได้กำหนดราคาขาย,ประกาศขายเพียงที่ดินว่างเปล่าเท่านั้นขอให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบข้อมูล,สภาพทรัพย์ก่อนการเสนอซื้อ./
ที่ตั้ง
เลขที่ - อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน บางนาการ์เด้น ซอย นวมินทราชินูทิศ 14 ถนน สป.2003 แยกจากถนนบางนา - ตราด (ทล.34) ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ
สถานะความพร้อมของทรัพย์
อยู่ระหว่างสำรวจ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
รวม 47 แปลง
เนื้อที่ (ไร่/ตรม.) / ขนาด(ม.)
12-0-19.40
พิกัดภูมิศาสตร์
ละติจูด: 13.624039
ลองจิจูด: 100.849005
สถานะที่มาของทรัพย์
ทรัพย์บริษัท AMC เพทาย
ราคาเสนอขายโดยประมาณ
45,587,000 บาท
ราคาพิเศษ
QR Code