Banner special price Banner special price

โปรโมชันราคาพิเศษ

คัด ทรัพย์สินรอการขายคุณภาพดีทำเลเด็ดทั่วไทย
คุ้ม ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 60%
ฟรีโอน 200,000 บาท

ดอกเบี้ย 1.99% (สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น) กู้ได้สูงสุด 110%
สำหรับสินเชื่อบ้านสัญญาที่ 1 ที่มีมูลค่าหลักประกัน
(ราคาตามสัญญาซื้อขาย) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ทรัพย์ราคาพิเศษ

(จำนวนจำกัด)
กรุณารอสักครู่
ระบบกำลังนำท่านเข้าสู่บริการ
1 / 19

สิทธิพิเศษโปรโมชันพิเศษ

บ้านมือสองลดราคาสูงสุด 60% บ้านมือสองลดราคาสูงสุด 60%
บ้านมือสอง
ลดราคาสูงสุด 60%
ทำเลดีทั่วไทย
โอนไว ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท โอนไว ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท
โอนไว ฟรีค่าโอนสูงสุด
200,000 บาท

(โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติขาย)

ดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปีแรก กู้ได้สูงสุด 110% กู้ไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน ดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปีแรก กู้ได้สูงสุด 110% กู้ไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน
ดอกเบี้ย 1.99% นาน 1 ปีแรก
กู้ได้สูงสุด 110% กู้ไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน

หมายเหตุ :

 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ปีแรก สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 • วงเงินกู้สูงสุด 110% ของหลักประกันสำหรับสินเชื่อสัญญาที่ 1 บ้านที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้าน
 • อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4% - 5%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

ทรัพย์มือสอง ลดสูงสุด 60%

ผลการค้นหา รายการ
ผลการค้นหา รายการ
เลือกประเภททรัพย์
ราคา (บาท)
ทำเลที่ตั้ง
กรุณารอสักครู่
ดูทรัพย์เพิ่มเติม
กรุณารอสักครู่

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%
นาน 1 ปีแรก* กู้ได้สูงสุด 110%**

icon-swipe เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
เป็นต้นไป
ทำประกัน
ตามเงื่อนไข**
ไม่ทำประกัน ทำประกัน
ตามเงื่อนไข**
ไม่ทำประกัน
ทำประกัน
ตามเงื่อนไข**
ไม่ทำประกัน
แบบที่ 1 1.99% 2.24% MRR-3.12% (4.18%) MRR-2.00% (5.30%) 3.45% 3.53% 4.58% 4.61%
แบบที่ 2 1.99% 2.24% 4.00% MRR-2.79% (4.51%) MRR-2.00% (5.30%) 3.50% 3.58% 4.59% 4.63%
แบบที่ 3 1.99% 2.24% 4.00% 4.66% MRR-2.00% (5.30%) 3.55% 3.63% 4.61% 4.64%
แบบที่ 4 MRR-5.26% (2.04%) MRR-5.01% (2.29%) MRR-3.07% (4.23%) MRR-2.00% (5.30%) 3.50% 3.58% 4.60% 4.63%
แบบที่ 5 MRR-3.87% (3.43%) MRR-3.62% (3.68%) MRR-2.00% (5.30%) 3.60% 3.68% 4.66% 4.69%
แบบที่ 6 MRR-5.26% (2.04%) MRR-5.01% (2.29%) MRR-3.25% (4.05%) MRR-2.59% (4.71%) MRR-2.00% (5.30%) 3.60% 3.68% 4.63% 4.66%
หมายเหตุ
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4% - 5%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
*/**เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 และจดจำนองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่าให้คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR+0.5% ตลอดอายุสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 ลูกค้าทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ
  • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
  • สำหรับที่อยู่อาศัยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินเปล่า วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ (ทั้งนี้การกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร)
*สินเชื่อตกแต่งบ้าน
 • สำหรับสินเชื่อบ้านสัญญาที่ 1 ที่มีมูลค่าหลักประกัน (ราคาตามสัญญาซื้อขาย) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10% ของสัญญาซื้อขาย แต่เมื่อรวมกับสินเชื่อบ้านแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (ไม่รับพิจารณาหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า)
 • คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ตลอดอายุสัญญา
กลับสู่หน้าค้นหาทรัพย์มือสอง
back to top