รหัสทรัพย์สิน
01-77-00293*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร

ประเภททรัพย์สิน
01 ที่ดินว่างเปล่า
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้ง
เลขที่ - อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน โกลเด้นแลนด์ ซอย - ถนน บายพาสปักธงชัย - โชคชัย (ทล.2310) ตำบล พลับพลา อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา
สถานะความพร้อมของทรัพย์
พร้อมขาย
เลขที่เอกสารสิทธิ์
22351
เนื้อที่ (ไร่/ตรม.) / ขนาด(ม.)
0-3-63.00
พิกัดภูมิศาสตร์
ละติจูด: 14.831293
ลองจิจูด: 102.112143
สถานะที่มาของทรัพย์
ทรัพย์บริษัท AMC เพทาย
ราคาเสนอขายโดยประมาณ
799,000 บาท
ราคาพิเศษ
QR Code