Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​

“ความมั่งคั่งและความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนจึงควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ
เครือธนาคารกสิกรไทยขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และพร้อมสนับสนุนบริการ
ทางการเงินครบวงจรด้วยคำปรึกษาที่เฉียบคม เพื่อให้ท่านทะยานสู่
อีกระดับของความมั่งคั่งได้อย่างมั่นใจ”

ความสำเร็จของท่าน คือ ความสำเร็จของเรา

รับเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิเศษ รับสิทธิสมัครบัตรเครดิต
KBank THE PREMIER Card

ใช้/มีผลิตภัณฑ์ มูลค่า
เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ขึ้นไป
หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
กองทุน LTF/RMF
กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด
ทรัพย์สินกับธนาคาร
ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่ง/รวมกัน
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
    รหัสโครงการ 1671
ซื้อ/มีผลิตภัณฑ์ ประเภท มูลค่า
ประกันชีวิต ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 หรือ
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 หรือ
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1520 หรือ
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525
ตั้งแต่ 150,000 บาท ขึ้นไป
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 Guarantee หรือ
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 หรือ
ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 410 Extra (2016) หรือ
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือ
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 710 หรือ
ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 510 Guarantee
ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป
    รหัสโครงการ 1672
 
** ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไข และข้อกำหนด

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

THE PREMIER Contact Center 02-8888877

Download เอกสารเดอะพรีเมียร์