Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THE PREMIER LifeStyle: PHOTO WORKSHOP With Sony

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้จัดกิจกรรม “THE PREMIER Lifestyle: Photo Workshop with Sony” ในบรรยากาศสนุกสนานในร้านกาแฟสุดแนว Town Tree ถนน เกษตรนวมินทร์ ทาง Sony ได้นำกล้องและเลนซ์ระดับ Premium มาให้ลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยได้ทดลองใช้ถ่ายภาพกันแบบจุใจ โดยงานนี้มีวิทยากรช่างภาพมืออาชีพจาก Sony คุณฆนพร ลัทธิธรรม มาบรรยายวิธีการถ่ายภาพบุคคล กิจกรรมนี้ลูกค้าทุกท่านได้เทคนิคและภาพสวยกลับบ้านกันทั่วหน้าเลย