#Business

Share

เนื้อหา

  1. Google มีโฆษณากี่ประเภท
  2. งบประมาณการทำโฆษณา ควรใช้เท่าไหร่
  3. Website แบบไหนดีต่อการทำโฆษณา

เหมาะสำหรับ

Basic

ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการทำ Online Marketing

วิทยากร

คุณตวงพร สุเนต์ตา
ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด และผู้อำนวยการโครงการ บริษัท พลัสเวนเจอร์ จำกัด