#Business

Share

เนื้อหา

  1. เปิดมุมมองการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ชี้แนะรูปแบบ และ แนวทางการทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์
  2. แนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหาร แบรนด์ตำมั่ว แจ่วฮ้อน ลาวญวน และเขียง

เหมาะสำหรับ

กลุ่มลูกค้าที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร แบรนด์ตำมั่ว แจ่วฮ้อน ลาวญวน และเขียง

วิทยากร

คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 087-049-4063