k-property-logo
มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9

งาน Money Expo Udonthani 2022

วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ณ เซ็นทรัล อุดรธานี

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม