k-property-logo
งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ 2022 งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ 2022

งานมหกรรมการเงิน
กรุงเทพ 2022

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565
ณ ชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขายภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม