k-property-logo
มหกรรมบ้านธนาคาร เชียงใหม่ 2022 มหกรรมบ้านธนาคาร เชียงใหม่ 2022

งานมหกรรมบ้านธนาคาร
เชียงใหม่ 2022

วันที่ 2 - 4 กันยายน 2565
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม