banner

21 มิถุนายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับ หจก. เจพี พร็อพเพอร์ตี้ 2021 บริษัทตัวแทนขายทรัพย์รอการขายของธนาคารฯ ที่มียอดโอนสะสมสูงสุดจากแคมเปญ "โอนไวให้เลย"

​​​​​​​​​​ณ ห้​อ​งประชุม ไมตรี คุณอลงกต บุญมาสุข ผู้ร่วมบริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน แสดงความยินดีและมอบของรางวัลให้แก่ หจก. เจพี พร็อพเพอร์ตี้ 2021 บริษัทตัวแทนขายทรัพย์รอการขายของธนาคารฯ ที่มียอดโอนสะสมสูงสุดจากแคมเปญ "โอนไวให้เลย"