/th/promotion/pages/kbank-grab-lmwn.aspx

วันนี้ - 31 ส.ค. 2564

KBank ร่วมด้วย ช่วยเปย์

​​​​​​คุณช่วยสั่ง เราช่วยจ่าย
อุดหนุนร้านอาหารให้
มีแรงสู้ต่อ

grabfood logo 

ลูกค้า KBank เมื่อจ่ายผ่านบัตรเดบิต/
เครดิตกสิกรไทย หรือ GrabPay Wallet

ส่วนลด 50%
สูงสุด 100 บาท/ออเดอร์

เมื่อสั่งขั้นต่ำ 100 บาท/ออเดอร์
จำกัดท่านละ 2 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ*

ใส่โค้ด KBANK

lineman logo 

ลูกค้า KBank เมื่อจ่ายผ่านบัตรเดบิต/เครดิตกสิกรไทย

ส่วนลด 50%
สูงสุด 100 บาท/ออเดอร์

เมื่อสั่งขั้นต่ำ 100 บาท/ออเดอร์
จำกัดท่านละ 2 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ**

ใส่โค้ด KBANK

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย GrabFood

 • รับส่วนลดค่าอาหาร 50% สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/ออเดอร์ (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ GrabFood
  เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ
  100 บาท/ออเดอร์ (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 • จำกัดไม่เกิน 2 (สอง) สิทธิ์/ต่อผู้ใช้ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัด 20,000 (สองหมื่น) สิทธิ์/ต่อวัน และ จำกัด 600,000 (หกแสน) สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดใช้ได้เฉพาะกับร้านอาหารที่ร่วมรายการ
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้เมื่อใส่โค้ด KBANK และ ชำระผ่าน KBank Credit Card, KBank Debit Card, GrabPay Wallet
  หรือ LINE BK Debit Card
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า หรือ
  การไปรับเองที่ร้าน
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 00:00น. ถึง 23:59น.
 • ระยะเวลาโครงการวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564
 • ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว
 • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • KBank และ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ รวมถึงยกเลิก โปรโมชัน
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ KBank และ Grab ถือเป็นที่
  สิ้นสุด
 • รหัสส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ
  น้อยกว่าที่กำหนด
 • หากมีปัญหาการใช้งานรหัสส่วนลด คลิก https://help.grab.com/passenger/th-th/
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
  K-Contact Center: Icon Tel02-8888888
อ่านเพิ่มเติม

**เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย LINE MAN

 • รับส่วนลดค่าอาหาร 50% สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/ออเดอร์ (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) บน LINE MAN
  เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 100 บาท/ออเดอร์ (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 • ต่อที่ 1:
  • ส่วนลดสามารถใช้ได้เมื่อใส่โค้ด KBANK และชำระผ่าน KBank Credit Card, KBank Debit Card
   หรือ LINE BK Debit Card
  • จำกัด 1 (หนึ่ง) สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/วัน
  • จำกัด 2 (สอง) สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/รายการส่งเสริมการขาย
 • ต่อที่ 2: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากสิกรไทยที่ได้รับ Invitation Only
  • สามารถรับโค้ดส่วนลดผ่านช่องทาง KBank Live Official Account โดยลูกค้าต้องลงทะเบียน
   LINE Business Connect (LINE BC) เพื่อรับโค้ดส่วนลด
  • จำกัด 2 (สอง) สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/รายการส่งเสริมการขาย
  • ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดถึงวันที่ 7 กันยายน 2564
 • จำกัด 40,000 (สี่หมื่น) สิทธิ์ต่อวัน หรือ 1,200,000
  (หนึ่งล้านสองแสน) สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริการขาย
 • ระยะเวลาโครงการวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564
 • ใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ LINE MAN ได้
 • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
  หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • LINE MAN และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ LINE MAN และธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันหรือรหัสส่วนลด
  ติดต่อ LINE MAN App : Live Chat (สำหรับลูกค้าผู้ใช้งาน)
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
  K-Contact Center : Icon Tel02-8888888
อ่านเพิ่มเติม