Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THE WISDOM Center

THE WISDOM Center

ศูนย์บริการเดอะวิสดอมเซ็นเตอร์
(THE WISDOM CENTER)

ห้องรับรองเหนือระดับ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเงินให้ท่านอย่างใกล้ชิด และบริการห้องประชุมพิเศษ
ในย่านธุรกิจสำคัญ


วิธีการรับสิทธิ์ :

กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก หรือ
บัตรเสริม) เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการทุกครั้ง


สาขา เบอร์โทรศัพท์
กรุงเทพฯ และปริมลฑล
สาขาถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 02-6932460-9
สาขาถนนสาทร 02-6338013-6
สาขาถนนหลังสวน 02-6571642-6
สาขาบางบอน * 02-8998330-7
สาขาสุขุมวิท 101 * 02-7417661-5
สาขาสุขุมวิท 6
(อาคารทูแปซิฟิคเพลส) (ในสาขาชั้น 2)
02-2551861-5
สาขาสำนักพหลโยธิน * 02-2731212
ต่างจังหวัด
สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 1 * 038-273862-6
038-790145-8

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ THE WISDOM Center :

 • สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ติดตามมากกว่า
  1 ท่าน จะต้องใช้คะแนนสะสมภายในบัตรเดอะวิสดอม
  กสิกรไทย แลกสิทธิ์การเข้าใช้
  2,000 คะแนน ต่อผู้ติดตาม 1 ท่าน (เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 4 ปี สามารถเข้าใช้ได้โดย
  ไม่ต้องแลกคะแนนสะสม)
 • กรุณาจองห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  ผ่าน THE WISDOM Contact Center โทร. 02-8888899 หรือ ที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
  ที่ท่านประสงค์ใช้บริการ  
 • กรณีที่ลูกค้าประสงค์ใช้ห้องประชุมทันทีโดยไม่ได้จอง
  ล่วงหน้า โปรดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อตรวจสอบห้องก่อน หากไม่มีลูกค้าท่านอื่น
  ใช้บริการอยู่ จึงสามารถ
  ให้บริการลูกค้าได้
 • ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องประชุมได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง และ ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน
 • กรณีลูกค้าประสงค์ยกเลิกการจองใช้ห้องประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะท่านสมาชิกที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เท่านั้นบริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย
(THE WISDOM CENTER WITH SAFE DEPOSIT BOX)

บริการตู้นิรภัยสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดอะวิสดอม
กสิกรไทย ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล บนทำเล
ใจกลางเมือง ตอบรับความสะดวกทั้งทางธุรกิจและชีวิตส่วนตัว ตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมห้องแต่งตัว มุมรับรองพิเศษ และ
ห้องประชุมส่วนตัว
ที่จัดไว้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน


ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย
เปิดบริการพร้อมวันเวลาทำการสาขา

สาขา เบอร์โทรศัพท์
กรุงเทพฯ และปริมลฑล
สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี 02-1605600-4
สาขาเอ็มควอเทียร์ 02-0036683-4
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 2 02-7460068-9
สาขาสยามพารากอน 02-6109751-3
สาขาเซ็นทรัล บางนา 02-3987240-2
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 02-1942916-17
สาขาซีคอนสแควร์ 2 02-3217432-6
สาขาถนนแจ้งวัฒนะ 02-9829761-5
สาขาบางบอน 02-8998331-7
สาขาสำนักพหลโยธิน 02-2731212
สาขาสุขุมวิท 101 02-7417662-5
ต่างจังหวัด
สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 1 038-273862
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 038-884119
สาขาแม่สาย 053-640786-90
สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 034-816663-9
สาขาถนนโรจนะ อยุธยา 035-335472
สาขาบ้านโป่ง 032-344677-80
สาขาภูเก็ต 076-211558
076-212139
สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี 038-053616
สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ 053-281850

วิธีการรับสิทธิ์ :

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ของท่าน หรือ
เจ้าหน้าที่สาขาของศูนย์บริการตู้นิรภัยที่ท่านสนใจใช้บริการ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการตู้นิรภัย :

 • สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ต้องมียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท
  ในผลิตภัณฑ์กับธนาคาร
  กสิกรไทยที่มีอายุการลงทุนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เช่น เงินฝากประจำประเภท
  6 เดือนขึ้นไป หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ กองทุน
  ตามที่ธนาคารกำหนด รับสิทธิพิเศษ 1 ท่าน
  ต่อ 1 สิทธิ์ (ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ของขนาดตู้นิรภัย
  ขึ้นอยู่กับอัตราการลงทุนในผลิตภัณฑ์กับธนาคารกสิกรไทย)
 • สำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย (บัตรหลัก) ที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทย ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  ณ วันที่สมัครขอใช้บริการ
 • เงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนข้างต้น จะต้องอยู่ในนาม
  บุคคลธรรมดา เท่านั้น
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1 ท่าน ต่อ 1 ตู้ เท่านั้น

การใช้สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ในปีถัดไป
รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับลูกค้าที่คงยอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย เฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน และ ยอดเงินฝาก
  และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย ณ ปัจจุบัน
  ตรงตามเกณฑ์เงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนที่ธนาคารกำหนด (ลูกค้าสามารถรับ
  สิทธิพิเศษได้ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์)
 • สำหรับลูกค้าที่ยอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่ออายุ
  ตามอัตราค่าธรรมเนียมรายปี
  เพื่อใช้บริการตู้นิรภัยต่อเนื่องจากปีแรกได้

อัตราค่าธรรมเนียม และ หลักเกณฑ์การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตู้นิรภัยสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย

รูปแบบ ขนาดตู้ ค่าธรรมเนียมรายปี
(รวม VAT)
(บาท)
เกณฑ์เงินฝาก/เงินลงทุนการใช้บริการ/
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี*
(หน่วย : ล้านบาท)
THE WISDOM Safe Deposit Box
 • สาขาซีคอนสแควร์ 2
 • สาขาเซ็นทรัล บางนา
 • สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี
 • สาขาเซ็นทรัล ระยอง
 • สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
 • ศูนย์บริการเดอะวิสดอม พาราไดซ์ พาร์ค 2
 • สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
 • สาขาบางบอน
 • สาขาสุขุมวิท 101
 • สาขาถนนโรจนะ อยุธยา
 • สาขาบ้านโป่ง
 • สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 1
 • สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร
 • สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่
 • สาขาแม่สาย
 • สาขาภูเก็ต
M1 3,745 10
M2 3,745 30
L 5,350 50
THE WISDOM Safe Deposit Box Center
 • สาขาสำนักพหลโยธิน
M1 8,560 10
M2 12,840 30
L 16,050 50
THE WISDOM Safe Deposit Box Center @
 • สาขาเอ็มควอเทียร์
 • สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี
 • ศูนย์บริการเดอะวิสดอม
  สยามพารากอน
M1 16,050 10
M2 26,750 30
L 37,450 50

หมายเหตุ : * สำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย
ที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุน ที่อยู่ในนาม
บุคคลธรรมดา เท่านั้น โดยจะนับ
ยอดรวมผลิตภัณฑ์ของบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดที่ลูกค้าถือครองอยู่ (เงินฝาก, กองทุนรวม (เฉพาะที่ลงทุนผ่านธนาคารกสิกรไทย และ
บลจ. กสิกรไทย โดยตรง เท่านั้น ไม่นับรวมที่ลงทุนผ่าน Selling Agent อื่น) หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคาร
กสิกรไทย, และ กองทุนส่วนบุคคลกสิกรไทย)
และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


ค้นหาสาขา
กลับ