Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

A Tale of Two Cities

A Tale of Two Cities

​​​The Symbol of Your Pleasure : A Tale of Two Cities


ความพิเศษระดับโลกโดยฝีมือเชฟมิชลินสตาร์ “อาคีรา แบค”  (Akira Back) ที่บินตรงจากนิวยอร์คมารังสรรค์มื้อพิเศษในคอนเซปต์ “A Tale of Two Cities” มีที่มาจากเส้นทางชีวิตของเชฟอาคีราที่เป็นชาวเกาหลีแต่ไปเติบโตในญี่ปุ่นและตั้งรกรากที่สหรัฐอเมริกา ตกผลึกกลายเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน ตัวตนที่เกิดการการเรียนรู้ตลอดการเติบโตบนเส้นทางอาชีพของเชฟอาคีรานั้นถูกถ่ายทอดลงบนเมนคอร์สทั้ง 3 เมนู ประกอบด้วย Butter Poach Maine Lobster , Lamb Chop & Corn on The Cob และ 48 Hours Wagyu Short Rib​


กลับ