Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

สัมผัสวิถีชาวนา ลิ้มรสโอชาปลายรวงข้าว

สัมผัสวิถีชาวนา ลิ้มรสโอชาปลายรวงข้าว

​​​สัมผัสวิถีชาวนา ลิ้มรสโอชาปลายรวงข้าว​

​​​​​เรียนรู้วัฒนธรรม “ข้าว" พร้อมสัมผัสวิถีแห่งชาวนา

 

     สัมผัสบรรยากาศของทุ่งนาเขียวขจี พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมเรื่องข้าว อาหารหลักของคนไทย ในนิทรรศการข้าวไทย ที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวนาไทยกับกิจกรรมพิเศษ ดำนาในแปลงนาสาธิต จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ได้รับการรังสรรค์แต่ละเมนูจากข้าวไทยพันธุ์ดี โดยฝีมือของเชฟเฟิร์ส และ เชฟลัท ผู้ชนะ และ รองชนะเลิศ จากรายการ MasterChef Thailand Season 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โครงการล้ง 1919 

กลับ