Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศิลปะการปั้นขนมเปี๊ยะ 3 สหาย สมบูรณ์ สมหวัง ศิริมงคล

ศิลปะการปั้นขนมเปี๊ยะ 3 สหาย สมบูรณ์ สมหวัง ศิริมงคล

​​​​The Symbol of Your Pleasure : SCHOOL of LHONG 

ศิลปะการปั้นขนมเปี๊ยะ 3 สหาย “สมบูรณ์ สมหวัง และ สิริมงคล"


กิจกรรมพิเศษที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกค้าเดอะวิสดอม กับการเรียนรู้วิธีทำขนมเปี๊ยะมงคล ที่นิยมนำมาใช้ในงานต่าง ๆ ทั้งงานแต่งงาน งานวันเกิด รวมถึงใช้ในการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสื่อถึงความปรารถนาดีระหว่างผู้ให้และผู้รับ แนะนำวิธีและขั้นตอนการทำขนมเปี๊ยะ 3 สหาย คือ สมบูรณ์ สมหวัง และ สิริมงคล โดยเชฟขนมอบชื่อดัง อาจารย์บังอร แสนลี ณ โครงการล้ง 1919 วันที่ 11 กันยายน 2561

กลับ