Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ทำยังไงให้สำเร็จ


        เพราะปีใหม่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ คนส่วนใหญ่จึงมักเลือกปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการลด-ละ-เลิกนิสัยที่ไม่ดีเก่า ๆ พร้อมกับสร้างนิสัยที่ดีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างที่ต้องการ แต่จะทำอย่างไรให้การเปลี่ยนแปลงนั้นสำเร็จ พร้อมทั้งคงนิสัยที่ดีให้อยู่ถาวร? 5 เทคนิคต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้

ย้อนไปแก้ที่ต้นเหตุ
เนื่องจากบางครั้ง นิสัยที่ไม่ดีบางอย่างไม่ได้จู่ ๆ ก็เกิดขึ้นมาเอง แต่เป็นผลจากการกระทำบางอย่างที่อาจเป็นความเคยชินของคุณโดยที่ไม่คิดว่ามันผิดอะไร อย่างเช่น คุณไปทำงานสายเป็นประจำจนส่งผลเสียต่อการพิจารณาโบนัสปลายปี จึงอยากจะเลิกนิสัยนี้ เริ่มแรกให้มองย้อนขึ้นไปเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมถึงไปสาย ถ้าคำตอบมาจากการออกจากบ้านช้าเนื่องจากตื่นสาย คุณก็ต้องมองต่อไปอีกว่าตื่นสายเพราะอะไร แล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดนั้น เช่น ถ้าตื่นสายเพราะนอนดึก ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้นอนเร็วขึ้น และถ้านาฬิกาปลุกดังควรเลิกการกดปุ่ม Snooze และ ลุกจากเตียงทันที เป็นต้น 

ค่อย ๆ เปลี่ยนทีละอย่าง
คุณจำเป็นต้องจัดลำดับสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเรียงตามความสำคัญหรือตามความเร่งด่วนก็ได้ แล้วค่อย ๆ ทำไปทีละอย่างตามการจัดลำดับนั้น เพราะถ้าหากคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ในที่สุดแล้วคุณอาจเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย

อย่าฝืนตัวเองจนเกินไป
กุญแจสำคัญที่จะทำให้นิสัยใหม่ ๆ คงอยู่ถาวร คือ การสร้างมันอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าฝืนตัวเองโดยการหักดิบสิ่งที่เคยทำมาตลอดทันที เพราะสุดท้ายแล้ว การกระทำเหล่านั้นจะอยู่กับคุณแค่ชั่วคราว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณชอบดื่มน้ำอัดลมเป็นชีวิตจิตใจมาเป็นเวลานาน และอยากจะเลิกดื่มให้ได้ สิ่งที่ควรทำคือการค่อย ๆ ลดปริมาณลง จากที่ดื่มวันละ 2 ขวดเป็นเหลือวันละขวด จากวันละขวดก็ลดเหลือวันเว้นวัน ค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ จะดีกว่าการที่จู่ ๆ ก็หักดิบแบบเลิกปุบปับ เพราะพอเวลาผ่านไปไม่นาน มีโอกาสสูงที่คุณจะกลับไปดื่มเหมือนเดิม แถมปริมาณต่อวันอาจจะมากกว่าเดิมก็เป็นได้

ทำให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วัน
มีทฤษฎีทางจิตวิทยาหนึ่งกล่าวถึงการที่คนเราสามารถสร้างนิสัยใหม่ได้ถ้าหากทำติดต่อกันอย่างน้อย 21 วัน ในทางปฏิบัติจริง นิสัยใหม่นั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นสมบูรณ์ภายในเวลาแค่เพียงเท่านี้ แต่อย่างน้อยถ้าคุณสามารถทำต่อเนื่องกันได้ 21 วัน สิ่งนั้นจะเริ่มกลายเป็นความเคยชินสำหรับคุณ และต่อจากนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากเกินความไปถ้าคุณจะทำต่อไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นนิสัยใหม่ได้จริง ๆ

อย่าลืมว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนตัวเอง
เชื่อว่าทุกคนล้วนมีสาเหตุที่ทำให้อยากเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกันทั้งนั้น เช่น เลิกบุหรี่เพราะอยากจะอยู่กับครอบครัวไปนาน ๆ หรือ จะผอมลงกว่านี้เพื่อที่จะได้ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ให้ได้ เป็นต้น ดังนั้นจงอย่าลืมความตั้งใจอันแรงกล้าเหล่านั้น และ ใช้เป็นแรงผลักดันเพื่อให้เป้าหมายของคุณสำเร็จและอยู่กับคุณอย่างถาวร​

กลับ