Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​        ในช่วงนี้มีการกล่าวถึงคำ ๆ หนึ่งบ่อยครั้ง อีกทั้งยังกล่าวว่าเป็น Mega Trend ใหม่ของยุคเลยทีเดียวกับคำว่า “Metaverse” ไม่เว้นแม้แต่บริษัทของโซเชียลเน็ตเวิร์คยอดนิยมอย่าง Facebook ก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เพื่อตอบรับกับกระแสนี้ ซึ่ง Metaverse ได้มีการให้คำนิยามในนวนิยายวิทยาศาสตร์เอาไว้ว่า เป็นพื้นที่เสมือนที่มนุษย์ในโลกของความเป็นจริง จะสามารถเข้าไปใช้ชีวิตกับ ชุมชนออนไลน์ ผ่านการมีตัวตนแบบดิจิทัล เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นการจำลองรายละเอียด และ ประสบการณ์ ที่มีทั้งภาพ เสียง ตามช่วงเวลาจริง ผ่านอุปกรณ์สวมใส่ที่มีลักษณะคล้ายแว่น รวมไปถึงสามารถบังคับกิจกรรมต่าง ๆ นั้นได้ผ่านการควบคุมโดยตรง ถือเป็นการทลายกำแพง หรือ ข้อจำกัดหลายอย่าง อาทิ

  • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม : สามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์หรืองานฉลองต่างๆ ได้สะดวกขึ้น เช่น งานแต่งงาน งานเกษียณ
  • การทำงาน : ทำงานร่วมกันได้ทุกที่บนโลก ผ่านห้องทำงานเสมือนจริง 
  • ความบันเทิง : ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น จากการเพิ่มระดับความสมจริงในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น  
  • การจับจ่ายใช้สอย : สามารถลองใส่เสื้อผ้า สวมเครื่องประดับ ทดลองใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จากทุกที่ ก่อนตัดสินใจซื้อผ่านหุ่นจำลองตัวเองในโลกเสมือนนอกจากนี้ในโลก Metaverse ยังต้องมีการซื้อ – ขายสินค้าและบริการ รวมไปถึงการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในโลกเสมือน ทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจเสมือนขึ้น โดยมีตัวกลางในการแลกเปลี่ยนที่เป็นสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency ที่มีความสำคัญมากในพื้นที่เสมือนแห่งนี้

ทั้งจากการคาดการณ์ว่าจะเป็น Megatrend ในอนาคต และ จากรายงานของ Bloomberg ที่ได้ประเมินไว้เบื้องต้นว่า การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse จะสามารถโตได้ไปถึง 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2024 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงปีละ 13.1% และ อาจจะเติบโตขึ้นไปได้อีก และด้วยโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีจึงทำให้เหล่าบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse ถูกจับตามองโดยนักลงทุนจากทั่วโลกตามไปด้วย โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • โครงสร้างพื้นฐาน Metaverse ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล
  • ซอฟต์แวร์ และ แพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมในโลกเสมือน
  • สินค้าและบริการรูปแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ หรือสื่อบันเทิงออนไลน์ประเภทต่าง ๆ

แม้โลกเสมือนจะยังคงเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่นักลงทุนยังคงต้องติดตามถึง “โอกาสและความเป็นไปได้ใหม่” แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ โลกเสมือนใบนี้ก็คงจะกลายเป็นเรื่องที่ปกติที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอน
K-Expert ทัตเทพ วีระทัต AFPT™
ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า


กองทุนแนะนำที่เกี่ยวข้อง
K-GA และ KGARMF
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น และ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนที่เน้นลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตของเงินลงทุน พร้อมกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเติบโตของหุ้นโลก ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่า ผ่านกองทุนระดับโลก BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองทุนหลัก)


​อ่านรายละเอียดกองทุน
​ซื้อกองทุนง่าย ๆ ผ่าน KPLUS
​K-GA


​KGARMFทำไมต้องเป็นกองทุนนี้
  • หุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ จากแนวโน้มการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ยังดี และ จากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
  • กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ที่อัตราการเติบโตสูง และ เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจออนไลน์มากขึ้น ซึ่งมี Metaverse เป็นส่วนหนึ่งในนั้น
  • กองทุนนี้มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

เหมาะสำหรับใคร
  • ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์หลายประเทศ
  • ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
  • K-GA เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน และ สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
  • KGARMF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนกลับ

​​