Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​

        ปีนี้เป็นปีที่เราได้พบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ นับตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 ทำให้เราได้รู้จักกับคำว่า “Social Distancing” หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เพื่อเลี่ยงการติดเชื้อและได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว เช่น การทำงานที่บ้าน การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การห่ออาหารกลับมาทานที่บ้าน ฯลฯ 

        ในช่วงแรก ๆ เราอาจจะรู้สึกไม่สะดวกอยู่บ้าง แต่ด้วยความจำเป็นเราก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เช่น ประชุมผ่านระบบ Internet , ใช้ GRAB สั่งอาหาร , ใช้เวลาว่างในการดู Netflix แทนที่จะไปโรงหนัง , พัฒนาตนเองด้วยการเรียนคอร์ส online หรือ ออกกำลังกายด้วยการเรียน Yoga กับ Trainer ใน Facebook  พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะคงอยู่กับเราต่อไปหลังจากวิกฤติครั้งนี้หรือที่เราเรียกกันว่า “New Normal”

        ผ่านไปเพียงแค่เดือนเดียวพวกเราก็เผลอเข้ามาอยู่ในโลก Digital โดยไม่รู้ตัว และ แน่นอนย่อมมีคนได้ประโยชน์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ หลังจาก COVID-19 คลี่คลาย เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการหลายรายที่เติบโตและโดดเด่นในโลก Online มากขึ้น เพราะเขาเห็นโอกาสในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ ปรับตัวให้กิจการของเขาอยู่รอด 

        นอกเหนือไปจากเรื่องของการเติบโตธุรกิจแนวใหม่แล้ว การลงทุนในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวก็เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนควรให้ความสำคัญ เราควรจะเน้นการลงทุนที่ระมัดระวัง รักษาเงินต้นไว้เพื่อเป็นฐานสำหรับการเติบโตของธุรกิจเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวในอนาคตเพราะ “ความลับของความสำเร็จ คือ การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง”  

มีนา  ตุลยนิติกุล
ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า 
กลับ