Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​เดโมแครตฉลองผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ


     ไม่ผิดไปจากที่ผลสำรวจคาดไว้สำหรับผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เมื่อพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ส่งผลให้การเมืองสหรัฐฯ มีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งต่างจากผลการเลือกตั้งก่อนหน้าที่พรรครีพับลิกันได้เสียงข้างมากทั้งสองสภา

     ผลกระทบเชิงบวก คือ การคานอำนาจระหว่างสภาทั้งสอง จะทำให้การผ่านกฎหมายภาษีรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายเดิมของทรัมป์จะมีการกลั่นกรองมากขึ้น ส่งผลดีต่อสถานะทางการคลังของสหรัฐฯ ส่วนประเด็นสงครามการค้า กับ จีน ตลาดคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจลดท่าทีที่แข็งกร้าวลง โดยทรัมป์จะรับฟังเสียงจากภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น 

     อย่างไรก็ดีชัยชนะของพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎร อาจส่งผลให้มีการต่อรองทางการเมืองที่เข้มข้นมากขึ้น และ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงสำคัญที่สหรัฐฯ ต้องเผชิญ คือ เพดานหนี้สาธารณะที่จะครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม 62 ซึ่งจะมีผลต่อความผันผวนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ธนันต์พร จรรย์โกมล 
นักวางแผนการเงิน CFP®
ฝ่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ
กลับ

​​​ไม่ผิดไปจากที่ผลสำรวจคาดไว้สำหรับผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เมื่อพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา​​

​​ไม่ผิดไปจากที่ผลสำรวจคาดไว้สำหรับผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เมื่อพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา​​​