Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

True Leasing

True Leasing


​​​​

รับส่วนลด 40% แพ็กเกจล่องเจ้าพระยาด้วยเรือแฮคเกอร์-คราฟต์ พร้อมคนขับ 
(ยกเว้น แพ็กเกจเรือ 30 นาที, แพ็กเกจพรีเวดดิ้ง และแพ็กเกจเรืออยุธยา)

Package
​Standard Rate
(THB)
​Discount 40%
(THB)
​Vat 7%
(THB)
Bangkok​ ​ ​
​1 Hour Sightseeing 
​14,000
​8,400
8,988
3 Hour +1 Stop 
23,000
​13,800
​14,766
​4 Hour + 2 Stops
​28,000
​16,800
​17,976
​​​​Nonthaburi​
​Bangkok - Nonthaburi (5 Hrs)
​32,000
​19,200
20,544
​​​​​Nonthaburi - Pathumthani
​Nonthaburi - Pathumthani (6 Hrs)
35,000
​21,000
​22,470
​Full Day (8 Hrs)
​50,000
​30,000
​32,100

วิธีการสำรองสิทธิ์ : ลูกค้าจองผ่าน Call Center 1279 เพื่อให้พนักงานขายติดต่อกลับ โดยแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต 6 ตัวแรก
ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : สำรองสิทธิ์ และ ใช้บริการภายในวันที่ 3 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 

ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ (เรือแฮคเกอร์ - คราฟต์)
 • ราคาค่าบริการรวมค่าขึ้นลงท่าเรือ น้ำแร่ ผ้าเย็น และประกันภัยชั้น 1 แล้ว
 • ใช้บริการได้ทุกแพ็กเกจ ยกเว้น : แพ็กเกจเรือ 30 นาที, แพ็กเกจพรีเวดดิ้ง และแพ็กเกจเรืออยุธยา
 • กรณีลูกค้ามาเดินทางมาถึงท่าเรือ แล้วเกิดฝนตก ทำให้เรือไม่สามารถให้บริการได้ ลูกค้าสามารถเลือกบริการดังต่อไปนี้
 • ​ลูกค้ารอเวลาฝนหยุดตกและใช้บริการเรือ แต่ไม่สามารถทบเวลาหลังเวลาที่ได้จองมาได้
 • ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทาง โดยลูกค้าทำการจองเข้ามาใหม่ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ใช้บริการ
 • กรณีลูกค้าใช้บริการเรือเกินเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องชำระเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง 
 • บริษัทฯ ขอจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 5 ท่าน ต่อเรือ 1 ลำ 
 • เรือบริการรับ-ส่ง ลูกค้าที่ท่าเรือของสถานที่ที่ให้ความยินยอมให้ลูกค้าใช้บริการสถานที่เท่านั้น และเป็นท่าที่บริษัทกำหนดเท่านั้น 
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการตามลำดับการจอง และเรือว่าง ณ ช่วงเวลานั้น ๆ
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้ 

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารเรือ
 1. ให้บริการเช่าเรือในเขตแม่น้ำเจ้าพระยา และ ลำน้ำใกล้เคียง
 2. ​ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางรวมทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเมื่อมีสภาพอากาศแปรปรวน มีพายุและคลื่นลมแรง น้ำตื้น รวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำที่มีผลกระทบต่อการเดินเรือ
 3. หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรง ขอให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานขับเรืออย่างเคร่งครัด 
 4. ลูกค้าตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเรือทุกครั้ง
 5. ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่โดยสารเรือ และ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานขับเรืออย่างเคร่งครัด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำนวนผู้โดยสาร ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดเท่านั้น 
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดบนเรือ หรือนำสัตว์เลี้ยงใด ๆ ขึ้นบนเรือ ตกปลา นำอาหารขึ้นเรือ ทำอาหารบนเรือ หรือ ทิ้งขยะลงแม่น้ำ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน ผู้โดยสารเป็นคนรับผิดชอบค่าปรับตามที่กฏหมายกำหนด 
 8. ระหว่างการเดินทาง หากเกิดความเสียหาย ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
 9. ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานขับเรืออย่างเคร่งครัด 
 10. ผู้โดยสารถอดรองเท้าก่อนขึ้นลงเรือ และ ระหว่างที่อยู่ในเรือ 
 11. ผู้โดยสารต้องรอให้เรือให้จอดสนิทระหว่างขึ้นหรือลงเรือ และเมื่อลงเรือแล้วให้เดินเข้าไปในตัวเรือ อย่านั่งบนกราบเรือ หรือกระจุกตัวอยู่มุมใดมุมหนึ่งของเรือ แต่ให้กระจายนั่งเพื่อสร้างความสมดุลให้เรือ เมื่อเรือเอียงผู้โดยสารควรพยายามจับที่นั่งหรือจับราวจับให้มั่น ป้องกันการลื่นล้มไปยังฝั่งกราบเรือที่เอียง ซึ่งอาจทำให้เรือพลิกคว่ำได้ง่ายขึ้น ในขณะเดินทางไม่ควรขยับตัวเพื่อเปลี่ยนที่นั่งบ่อย ๆ เพราะจะทำให้เรือเสียการทรงตัว
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ตามสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น
 13. ในเรือไม่มีห้องน้ำ
 14. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญหายใดๆ ต่อทรัพย์สินของผู้โดยสาร
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเช่านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินเรือ และ/หรือ กฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด
 17. สัญญานี้ตีความตามและอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ต้องได้รับการระงับโดยศาลแห่งประเทศไทยกลับ