Middle|Left White

ดราฟต์กสิกรไทย

​​​​​​​​​ไปไหนใกล้ไกลก็สะดวกปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด

นำไปชำระค่าสินค้า หรือเบิกเป็นเงินสด หรือนำไปเข้าบัญชี ณ สาขาธนาคารหรือธนาคารอื่น ตามคำสั่งที่ระบุในดราฟต์โดยไม่ต้องพกเงินสดติดตัว​

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ลักษณะเด่น
  • สะดวกและปลอดภัยกว่าพกเงินสด
  • สามารถใช้ดราฟต์ชำระค่าซื้อสินค้าหรือบริการได้
  • สามารถนำดราฟต์ไปเบิกเงินสดหรือเข้าบัญชีได้ ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
  • หากดราฟต์ไม่ได้ใช้ สามารถขอรับเงินคืนได้จากสาขาที่ออกดราฟต์ให้ โดยธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผู้ที่ซื้อเท่านั้น​
ช่องทางบริการ
เงื่อนไขบริการ

กรณีดราฟต์สูญหาย

  • ผู้รับเงินตามระบุในดราฟต์ สามารถแจ้งอายัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ผู้ซื้อดราฟต์สามารถแจ้งอายัดได้ ณ สาขาต้นทางผู้ออกดราฟต์
  • รับดราฟต์ฉบับใหม่ (ทดแทนฉบับที่สูญหาย) ภายใน 5 วัน​ทำการ หลังจากแจ้งอายัด ณ สาขาต้นทางผู้ออกดราฟต์
ค่าธรรมเนียม

การจำหน่ายดราฟต์

  • มีค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินตามดราฟต์ ขั้นต่ำ 20 บาทต่อฉบับ​
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงิน​​​
วิธีใช้บริการ
​​

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการอย่างไร?

ตัวอย่างสินค้าและบริการที่ชำระได้ เช่น ​การซื้อขายที่ดินต่างจังหวัด ลูกค้าสามารถนำดราฟต์ไปชำระค่าที่ดินได้โดยไม่ต้องถือเงินสด และผู้รับเงินสามารถนำไปขึ้นเงินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ดราฟต์ขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้คือเท่าไหร่?

ไม่มีขั้นต่ำ

มีค่าบริการในการเบิกหรือฝากเงินหรือไม่?

ไม่มีค่าบริการในการเบิกเงินสดหรือฝากเข้าบัญชี

ดราฟต์หนึ่งฉบับต้องใช้ภายในกี่วัน มีวันหมดอายุหรือไม่?

ไม่มีวันหมดอายุเนื่องจากเป็นดราฟต์ที่ออกโดยธนาคาร

​​​

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left