Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Exclusive

เตรียมส่งต่อความมั่งคั่งให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป

19 ตุลาคม 2566

Four Seasons Bangkok Hotel

KBank Private Banking จัดงานสัมมนาในหัวข้อ เตรียมส่งต่อความมั่งคั่งให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อชี้ให้ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคารเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการวางแผนปกป้อง และส่งต่อทรัพย์สินครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อาทิ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ  กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง และการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี  ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจและทรัพย์สินของครอบครัวโดยตรง พร้อมเล่าให้ฟังถึงโซลูชันหลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกครอบครัวที่มีความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกัน รวมไปถึงอัพเดททิศทางของโลกในทศวรรษหน้าในเรื่องการส่งต่อความมั่งคั่ง และบทบาทที่สำคัญของทายาทในรุ่นต่อๆ ไป จากผลการศึกษาของ KBank Private Banking กับ Lombard Odier ​​​

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Family Wealth Planning Services

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Real Estate Advisory Services