ทำประกันสุขภาพ ชดเชยรายได้ เดือนละ 500 Kbank ซื้อประกันสุขภาพ ป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดครั้ง/ปี เบี้ยประกันสุขภาพราคาถูก ทำประกันสุขภาพ ชดเชยรายได้ เดือนละ 500 Kbank ซื้อประกันสุขภาพ ป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดครั้ง/ปี เบี้ยประกันสุขภาพราคาถูก

ประกันสุขภาพ ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

เลือกประกันสุขภาพ
ที่เหมาะกับคุณ

เลือกเพิ่มเติม

แผนความคุ้มครองที่คุณเลือก
ไม่มีในช่วงงบประมาณข้างต้น
เราได้ทำการแนะนำแผนประกันให้คุณ

แผน
IPD 20,000

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
20,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์,
  ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องปกติ ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
  (R&B)
2,000/วัน
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
-
ค่าชดเชยรายวันกรณี
ผู้ป่วยใน (HB)
-
แนะนำซื้อแผนประกันสุขภาพที่คุ้มค่า IPD 50,000 ไม่รวมประกันชดเชยรายได้

แผน
IPD 50,000

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
50,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์,
  ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ค่าอาหารและค่าบริการ
  พยาบาล(R&B)
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
-
ค่าชดเชยรายวันกรณี
ผู้ป่วยใน (HB)
-

แผน
IPD 20,000+OPD

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
20,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์,
  ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องปกติ ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
  (R&B)
2,000/วัน
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
800/ครั้ง/วัน
ค่าชดเชยรายวันกรณี
ผู้ป่วยใน (HB)
-

แผน
IPD 50,000+OPD

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
50,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์,
  ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ค่าอาหารและค่าบริการ
  พยาบาล(R&B)
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
1,000/ครั้ง/วัน
ค่าชดเชยรายวันกรณี
ผู้ป่วยใน (HB)
-

แผน
IPD 20,000 + HB

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
20,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์,
  ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องปกติ ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
  (R&B)
2,000/วัน
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
-
ค่าชดเชยรายวันกรณี
ผู้ป่วยใน (HB)
500/วัน

แผน
IPD 50,000 + HB

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
50,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์,
  ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (R&B)
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
-
ค่าชดเชยรายวันกรณี
ผู้ป่วยใน (HB)
1,000/วัน

แผน
IPD 20,000 + OPD + HB

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
20,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด, ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องปกติ ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
  (R&B)
2,000/วัน
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
800/ครั้ง/วัน
ค่าชดเชยรายวันกรณี
ผู้ป่วยใน (HB)
500/วัน
แนะนำซื้อแผนประกันสุขภาพที่ขายดี IPD 50,000 + OPD + HB ประกันชดเชยรายได้ 1,000/วัน

แผน
IPD 50,000 + OPD + HB

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
50,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์,ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (R&B)
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
1,000/ครั้ง/วัน
ค่าชดเชยรายวันกรณี
ผู้ป่วยใน (HB)
1,000/วัน

หลังจากที่ท่านคลิกซื้อเลย ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์
ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

แผนความคุ้มครองข้างต้นยังมีรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ดูแผนความคุ้มครองทั้งหมด

กรุณาเลือกการชำระเบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ
ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

ความคุ้มครอง คุ้มครองผู้ป่วยใน คุ้มครองผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก
คุ้มครองผู้ป่วยใน
และชดเชยรายได้
คุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
และชดเชยรายได้
แผน
IPD 20,000
แผน
IPD 50,000
แผน
IPD 20,000
+OPD
แผน
IPD 50,000
+OPD
แผน
IPD 20,000
+HB
แผน
IPD 50,000
+HB
แผน
IPD 20,000
+OPD+HB
แผน
IPD 50,000
+OPD+HB
ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน
(IPD)
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง*
20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000
 • ค่าผ่าตัด, ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน)*
 • ค่าห้องปกติ ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน)*
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
 • ค่ายากลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)*
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
(OPD)
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD)
ต่อครั้ง** (1 ครั้งต่อวัน,
สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง
ต่อปี)
- - 800 1,000 - - 800 1,000
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยใน (HB) - - - - 500 1,000 500 1,000
ความคุ้มครองชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี *** 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ

*ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

**วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีรักษาโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากมีระยะห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกิน 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่

***ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/99

จุดเด่นประกันสุขภาพ

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – คุ้มครองครอบคลุม ทั้งเจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด หรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้ง IPD และ OPD

ประกันสุขภาพคุ้มครองครอบคลุม IPD+OPD

เจ็บป่วย โรคร้าย ผ่าตัด หรือ
อุบัติเหตุ ทั้ง IPD และ OPD

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – ค่าเบี้ยถูก เริ่มต้นเพียงเดือนละ 392 บาท จ่ายชำระะได้ทั้งรายปี และรายเดือน

ค่าเบี้ย เริ่มต้นเพียงเดือนละ 392 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยสำหรับเพศชาย
อายุ 21 ปี แผน IPD 20,000

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – ไม่จำกัดวงเงินต่อปี คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง

ไม่จำกัดวงเงินต่อปี

คุ้มครองสูงสุด
50,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – ค่าห้องค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง ไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ประกันจ่ายตามจริง

ไม่ต้องกังวล
ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – ไม่จำกัดวงเงินต่อปี คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง

ซื้อเองได้ง่ายๆ ผ่านออนไลน์
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – ค่าเบี้ยถูก เริ่มต้นเพียงเดือนละ 392 บาท จ่ายชำระะได้ทั้งรายปี และรายเดือน

รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

รวมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมรับบริการ
ปรึกษาแพทย์ Online ผ่าน Telemedicine

จุดเด่นประกันสุขภาพ กสิกร ป่วยมีจ่าย IPD+OPD – ค่าห้องค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง ไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

ความคุ้มครองแบบพิเศษ

เปรียบเทียบกับประกันสุขภาพทั่วไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันสุขภาพ

อายุรับประกัน 21 ปี - 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
อายุรับประกัน 21 ปี - 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ระยะเวลารอคอย และสภาพที่เป็นมาก่อนทำประกัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน
  • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน
  • เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 180 วัน
  สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
  • โรคต่อมไทรอยด์
  • โรคลมบ้าหมู
  • โรคเบาหวาน
  • โรคภูมิแพ้
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคหัวใจ
  • โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
 • ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing)
  โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
  ยกเว้นกรณี
  • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
เงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับเต็ม

เงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครอง คลิกที่นี่

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ทำประกันสุขภาพ

เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพแบบรายปีทุกๆ 5,000 บาท รับเลย Voucher หรือ E-Voucher Lotus มูลค่า 100 บาท

เลือกผ่อนสบาย ๆ 0% 3 , 6 , 10 เดือน

เพียงชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก เบี้ยประกัน 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

รับส่วนลดเบี้ยรายปีทันที 5% เพียงกรอกโค้ด KBANK05

16 ต.ค. 2566 – 16 ม.ค. 2567

กรอกข้อมูลเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

กรุณากรอกเบอร์มือถือ

กรุณากรอกเบอร์มือถือ

ยืนยันเบอร์มือถือไม่ตรง/p>

ธนาคารได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ

ขอบคุณค่ะ

คำถามที่พบบ่อย

 • คำถามทั่วไป
 • การลดหย่อนภาษี
 • การชำระเบี้ยประกัน
 • เงื่อนไขและช่องทางการเคลม
อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุเท่าไหร่

สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 21 ปี - 60 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

ประกันสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD

 • มีระยะเวลารอคอย 30 วัน สำหรับโรคเจ็บป่วยทั่วไป 30 วัน
 • มีระยะเวลารอคอย 120 วัน สำหรับอาการเจ็บป่วยต่อไปนี้ได้แก่เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีระยะเวลารอคอย 120 วัน
 • มีระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับโรคต่อมไทรอยด์ โรคลมบ้าหมู โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร สำหรับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
เมื่อชำระเงินสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์เมื่อใด

กรมธรรม์จะอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการและชำระเงินสำเร็จ และลูกค้าจะได้รับ กรมธรรม์หลังจากกรมธรรม์อนุมัติไม่เกิน 3 วันทำการ

เบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัย หรือไม่

เบี้ยประกันภัยจะเป็นไปตามตารางเบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ หรืออาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกันสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่

คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ พยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 180 วัน

ประกันสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง
 • สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง
 • สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) พื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก
ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ

วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) รวมกับวงเงินค่ารักษารวมต่อครั้งหรือไม่

วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่รวมในวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

เมื่อทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับการยืนยัน ช่องทางไหนบ้าง และระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการขอเอาประกันชีวิต พร้อมไฟล์เอกสารใบเสนอขาย และใบรับเงินชั่วคราวกรณีขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน15 นาที ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล สามารถตรวจสอบในกล่องรับอีเมลขยะ หรือติดต่อที่โทร. 1766

สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่

เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383 

รูดบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?

สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีได้หรือไม่ ?

สามารถเลือกชำระได้ทั้งรายปีและรายเดือน โดยหากเลือกชำระรายเดือน ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งแรกเป็นจำนวน 2 เดือน

กรณีทำประกันชีวิตและสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD แผน IPD 50,000 และแผน IPD 50,000+OPD หากป่วยและนอน รพ. จะได้วงเงินครั้งละ 50,000 บาททุกครั้งใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าจะมีวงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน(IPD) 50,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม กรณีรักษาตัวด้วยสาเหตุจากโรคเดียวกัน ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย หากเกิน 90 วันจะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่

สามารถเคลมผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?

สะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ หรือสามารถยื่นเคลมตรงกับทางบริษัทฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ 24 ชั่วโมงผ่าน call center 1766

โรงพยาบาลคู่สัญญามีที่ไหนบ้าง ?

สามารถดูโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/hospital-list

ผู้ให้บริการประกันสุขภาพ

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • โครงการประกันสุขภาพป่วยมีจ่าย IPD+OPD เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ 99/99 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย สุขภาพแบบ กู๊ด เฮลท์ (Good Health) และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) และสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะเปลี่ยนแปลงตามอายุของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติม

02-8888888 กด 862

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง