ทำประกันมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง เจอจ่ายจบ คุ้มคร้องโรคมะเร็งทุกระยะ ตรวจเจอจ่ายเงินก้อนสูงสุด 1 ลบ ทำประกันมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง เจอจ่ายจบ คุ้มคร้องโรคมะเร็งทุกระยะ ตรวจเจอจ่ายเงินก้อนสูงสุด 1 ลบ

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ

เลือกความคุ้มครอง
ที่เหมาะกับคุณ

แผนความคุ้มครองที่คุณเลือก ไม่มีในช่วงงบประมาณข้างต้นเราได้ทำการแนะนำแผนประกันให้คุณ

แผน
300,000

ความคุ้มครอง
12 โรคร้ายแรง
300,000

ระยะเริ่มต้น

60,000

ระยะรุนแรง*

300,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต** 50,000
กรณีไม่เคลมทุก 5 ปี

รับเบี้ยประกันภัยปีที่ 5 ,10 ,15 คืน

แผน
500,000

ความคุ้มครอง
12 โรคร้ายแรง
500,000

ระยะเริ่มต้น

100,000

ระยะรุนแรง*

500,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต** 50,000
กรณีไม่เคลมทุก 5 ปี

รับเบี้ยประกันภัยปีที่ 5 ,10 ,15 คืน

แผน
1,000,000

ความคุ้มครอง
12 โรคร้ายแรง
1,000,000

ระยะเริ่มต้น

200,000

ระยะรุนแรง*

1,000,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต** 50,000
กรณีไม่เคลมทุก 5 ปี

รับเบี้ยประกันภัยปีที่ 5 ,10 ,15 คืน

หมายเหตุ
*

ผลประโยชน์ระยะรุนแรง จะมีการหักผลประโยชน์ระยะเริ่มต้นที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดผลบังคับ

**

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ระบุไว้จะจ่ายผลประโยชน์ 50,000 บาท ตามที่ระบุไว้และให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัย นี้สิ้นสุดผลบังคับ

แผนความคุ้มครองข้างต้นยังมีรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

รายชื่อโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง

กรุณาเลือกการชำระเบี้ย

รายชื่อโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง

กลุ่มโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น
 • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการ
  สวนหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่รักษาโดยการใช้ยา
 • การผ่าตัดใส่เครื่องมือระบายน้ำโพรงสมอง
 • การผ่าตัดไตหนึ่งข้าง
กลุ่มโรคร้ายแรง ระยะลุกลาม
 • มะเร็งระยะลุกลาม
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • ไตวายเรื้อรัง
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษา โดยการผ่าตัด

จุดเด่นประกันโรคร้ายแรง

สมัครง่าย ทำประกันมะเร็งและประกันโรคร้ายแรง ออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

คุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายแรง ยอดฮิต

ตรวจเจอรับเงินก้อน สูงสุด 1 ล้านบาท

ประกันมะเร็งและประกันโรคร้ายแรงทุกระยะ ทั้งเริ่มต้นและระยะรุนแรง เจอ จ่าย จบ

คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะ

ทั้งระยะเริ่มต้น-รุนแรง

ทำประกันมะเร็งและประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง เบี้ยประกันคงที่ ไม่ปรับขึ้นตามอายุ

เบี้ยประกันคงที่

ไม่ปรับขึ้นตามอายุ

ทำประกันมะเร็งและประกันโรคร้ายแรง ไม่เคลมมีเงินคืนให้ทุก 5 ปี

มีเงินคืนให้ทุก 5 ปี

หากไม่มีการเคลม

สมัครง่าย ทำประกันมะเร็งและประกันโรคร้ายแรง ออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมัครง่าย ทำประกันโรคร้ายแรงออนไลน์
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เพียงตอบคำถามสุขภาพง่าย ๆ

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 21 - 55 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย/
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
15 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
อายุรับประกัน 21 ปี - 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

เงื่อนไขความคุ้มครอง

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

เงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับเต็ม

เงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครอง คลิกที่นี่

สิทธิพิเศษ

พิเศษ สำหรับเดือนกันยายน 2566 เท่านั้น รับเพิ่ม E- Voucher CRG

เลือกผ่อนสบาย ๆ 0% 3 , 6 , 10 เดือน

เพียงชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก เบี้ยประกัน 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

รับส่วนลดเบี้ยรายปีทันที 5% เพียงกรอกโค้ด KBCI05

16 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567

คำถามที่พบบ่อย

 • คำถามทั่วไป
 • การลดหย่อนภาษี
 • การชำระเบี้ยประกัน
 • เงื่อนไขและช่องทางการเคลม
ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

หากเป็นการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงจะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 90 วัน

เบี้ยประกันภัยของ ประกันโรคร้ายแรง ไม่เคลมมีคืน จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัย หรือไม่

เบี้ยประกันภัยจะไม่ปรับเพิ่มตามอายุตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี

ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ

เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้าย จะได้รับเงินก้อนใช่หรือไม่
ซื้อ ประกันโรคร้ายแรง ไม่เคลมมีคืน ตัวอย่าง การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จะได้รับเงินก้อนตามผลประโยชน์ที่ระบุในตารางความ คุ้มครองโดยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรง จะหักผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรงจะสิ้นสุดลง

ลูกค้าจะได้รับเงินคืน กรณีไม่เคลม โดยมีเงื่อนไขอย่างไร

กรณีไม่มีการเคลมทุกๆ 5 ปีกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเท่ากับค่าเบี้ยปีกรมธรรม์ที่ 5 , 10 , 15 ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-5 ไม่มีการเคลม ลูกค้าจะได้รับเบี้ยกรมธรรม์ 1 ปีคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6-10 ไม่มีการเคลม ลูกค้าจะได้รับเบี้ยกรมธรรม์ 1 ปีคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10
 • ปีกรมธรรม์ที่ 11-15 ไม่มีการเคลม ลูกค้าจะได้รับเบี้ยกรมธรรม์ 1 ปีคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

หมายเหตุ :

 • กรณีลูกค้ามีการเคลมในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-15 จะไม่ได้รับเงินคืนในรอบชำระถัดไป
 • กรณีที่ลูกค้าไม่มีเคลมจะคืนเข้าบัญชีลูกค้า ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5,10,15 ทั้งนี้ ปีที่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนลูกค้ายังต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามปกติ
กรณีมีเคลมระยะเริ่มต้นในปีที่ 6 จะยังได้รับเงินคืนในปีที่ 10 และปีที่ 15 อีกหรือไม่

สำหรับความคุ้มครองโรคร้ายแรง กรณีมีเคลมระยะเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 6 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 แต่จะไม่ได้รับ เงินคืนในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 และ 15 และลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครอง ของระยะรุนแรงหรือกรณีเสียชีวิต

เมื่อทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับการยืนยัน ช่องทางไหนบ้าง และระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการขอเอาประกันชีวิต พร้อมไฟล์เอกสารใบเสนอขาย และใบรับเงินชั่วคราวกรณี ขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน15 นาที ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล สามารถตรวจสอบในกล่องรับ อีเมลขยะ หรือติดต่อที่โทร. 1766

เมื่อชำระเงินสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์เมื่อใด

กรมธรรม์จะอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการและชำระเงินสำเร็จ และลูกค้าจะได้รับ กรมธรรม์หลังจากกรมธรรม์อนุมัติไม่เกิน 3 วันทำการ

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ ?

เบี้ยประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383 โดยที่ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อน เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มี ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท

รูดบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?

สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีได้หรือไม่ ?

สามารถเลือกชำระได้ทั้งรายปีและรายเดือน โดยหากเลือกชำระรายเดือน ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งแรกเป็นจำนวน 2 เดือน

กรณีทำประกันโรคร้ายแรง ไม่เคลมมีคืน แผน 3 แสนบาท ดังนั้น หากตรวจพบโรคร้ายแรง
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ระยะรุนแรง จะได้รับเงินก้อนจำนวน 3 แสนบาทใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าจะได้รับเงินก้อน 3 แสนบาท และกรมธรรม์จะสิ้นสุดลง

กรณีทำประกันโรคร้ายแรง ไม่เคลมมีคืน แผน 3 แสนบาท หากผู้เอาประกันเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง
ระยะรุนแรงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไร

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะรุนแรง ในจำนวน 3 แสนบาท และกรมธรรม์ จะสิ้นสุดลง

กรณีทำประกันโรคร้ายแรง ไม่เคลมมีคืน แผน 3 แสนบาท หากผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ที่ไม่ใช่โรคที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไร

บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ในจำนวน 50,000 บาท และกรมธรรม์จะสิ้นสุดลง

สามารถเคลมผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?

สามารถยื่น เคลมตรงกับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Call Center 1766

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตและสุขภาพ ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

ประกันชีวิตและสุขภาพ
ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

คุ้มครองครบทั้งป่วยหนัก (IPD) ป่วยเบา
(OPD) สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง

ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care

ประกันชีวิตและสุขภาพ
D Health Easy Care

คุ้มครองเจ็บป่วยโรคร้าย อุบัติเหตุ โรคระบาดรวมโรคอุบัติใหม่ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ไม่จำกัดครั้งไม่จำกัดวงเงินต่อปี

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยหายห่วง

ประกันชีวิตและสุขภาพ
D Health Plus

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษา 5 ล้านบาท ต่อครั้ง

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยหายห่วง

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยหายห่วง

ครอบคลุมโรคร้ายแรงโรคทั่วไป และ Covid-19 สูงสุด 5 แสนบาท* เบี้ยเริ่มต้นวันละ 13 บาท

ผู้ให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพ

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

หมายเหตุ

 • ประกันโรคร้ายแรง ไม่เคลมมีคืน เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย ซีไอ รีเทิร์น แคช
 • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อมูลนี้ใช้เพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้นสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายห้ามทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อมูล ข้อกำหนด และเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

02-8888888 กด 862

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรเลย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่าน LINE

Kbank Live ตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาเลย
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่าน Lineclose
icon_line