ประกันสุขภาพออนไลน์ D Health Easy Care ครอบคลุมโรคระบาด คุ้มครองโรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไม่จำกัดวงเงินค่าห้อง ค่ารักษา/ปี มีเงินชดเชยรายได้ รักษาได้ทุก รพ. เบี้ยเริ่มต้น 1,298 บาท/เดือน ประกันสุขภาพออนไลน์ D Health Easy Care ครอบคลุมโรคระบาด คุ้มครองโรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไม่จำกัดวงเงินค่าห้อง ค่ารักษา/ปี มีเงินชดเชยรายได้ รักษาได้ทุก รพ. เบี้ยเริ่มต้น 1,298 บาท/เดือน

ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care

จุดเด่น

คุ้มครองครอบคลุม โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง เจ็บป่วย อุบัติเหตุ โรคระบาด รวมโรคอุบัติใหม่

คุ้มครองครอบคลุม

เจ็บป่วย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ โรคระบาด
รวมโรคอุบัติใหม่

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อปี คุ้มครองสูงสุด 700,000 บาท/ครั้ง นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกรพ.

ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อปี

คุ้มครองสูงสุด 700,000 บาท/ครั้ง
นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกรพ.

หมายเหตุ : กรณีซื้อแผน IPD 700,000

รับเงินก้อนเพิ่ม เมื่อตรวจเจอ โรคมะเร็งทุกระยะ ทั้งระยะเริ่มต้น-ลุกลาม สูงสุด 700,000 บาท

รับเงินก้อนเพิ่ม เมื่อตรวจเจอ มะเร็งทุกระยะ

ทั้งระยะเริ่มต้น-ลุกลาม สูงสุดถึง
700,000 บาท

หมายเหตุ : กรณีซื้อแผน IPD 700,000

คุ้มครองครบทั้ง IPD OPD และชดเชยรายได้ นอนรพ. มีเงินชดเชยให้ และไม่นอนรพ. ก็มีเงินค่ารักษา

คุ้มครองครบทั้ง IPD OPD
และชดเชยรายได้

นอนรพ.มีเงินชดเชยให้ และไม่นอนรพ.
ก็มีเงินค่ารักษา

หมายเหตุ : กรณีซื้อแผน IPD 200,000+OPD+HB ,
IPD 200,000+OPD+HB

ประกันสุขภาพออนไลน์ สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมัครง่ายผ่านออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เลือกความคุ้มครอง
ที่เหมาะกับคุณ

เลือกเพิ่มเติม

แผนความคุ้มครองที่คุณเลือก
ไม่มีในช่วงงบประมาณข้างต้น
เราได้ทำการแนะนำแผนประกันให้คุณ

แผน
IPD 200,000

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
200,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  โรคร้าย
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ห้อง ICU ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
ตรวจพบโรคมะเร็ง
รับเงินก้อนเพิ่ม สูงสุด*
200,000(1)
ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต
50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
-
ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยใน (HB)
-

แผน
IPD 700,000

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
700,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  โรคร้าย
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ห้อง ICU ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
ตรวจพบโรคมะเร็ง
รับเงินก้อนเพิ่ม สูงสุด*
700,000(2)
ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต
50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
-
ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยใน (HB)
-

แผน
IPD 200,000
+ OPD

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
200,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  โรคร้าย
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ห้อง ICU ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
ตรวจพบโรคมะเร็ง
รับเงินก้อนเพิ่ม สูงสุด*
200,000(1)
ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต
50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
2,000/ครั้ง/วัน
ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยใน (HB)
-

แผน
IPD 700,000
+ OPD

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
700,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  โรคร้าย
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ห้อง ICU ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
ตรวจพบโรคมะเร็ง
รับเงินก้อนเพิ่ม สูงสุด*
700,000(2)
ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต
50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
2,000/ครั้ง/วัน
ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยใน (HB)
-

แผน
IPD 200,000
+ HB

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
200,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  โรคร้าย
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ห้อง ICU ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
ตรวจพบโรคมะเร็ง
รับเงินก้อนเพิ่ม สูงสุด*
200,000(1)
ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต
50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
-
ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยใน (HB)
1,000/ครั้ง/วัน

แผน
IPD 700,000
+ HB

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
700,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  โรคร้าย
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ห้อง ICU ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
ตรวจพบโรคมะเร็ง
รับเงินก้อนเพิ่ม สูงสุด*
700,000(2)
ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต
50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
-
ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยใน (HB)
1,000/ครั้ง/วัน

แผน
IPD 200,000
+ OPD + HB

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
200,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  โรคร้าย
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ห้อง ICU ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
ตรวจพบโรคมะเร็ง
รับเงินก้อนเพิ่ม สูงสุด*
200,000(1)
ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต
50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
2,000/ครั้ง/วัน
ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยใน (HB)
1,000/ครั้ง/วัน

แผน
IPD 700,000
+ OPD + HB

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
700,000/ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  โรคร้าย
จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด,ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน
  ห้อง ICU ค่าอาหาร
  และค่าบริการพยาบาล
จ่ายตามจริง
 • ค่ายากลับบ้าน
20,000/ครั้ง
ตรวจพบโรคมะเร็ง
รับเงินก้อนเพิ่ม สูงสุด*
700,000(2)
ความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิต
50,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก (OPD)
2,000/ครั้ง/วัน
ค่าชดเชยรายวัน
กรณีผู้ป่วยใน (HB)
1,000/ครั้ง/วัน

หลังจากที่ท่านคลิกซื้อเลย ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์
ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจ

* หมายเหตุ : ตัวอย่างความคุ้มครองโรคมะเร็ง

 • นาย ก ตรวจเจอมะเร็งระยะเริ่มต้น ได้รับเงินก้อน 100,000 บ.(1) /350,000 บ.(2) และหากเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ได้รับเงินก้อนอีก 100,000 บ.(1) /350,000 บ.(2)
 • นาย ข ตรวจเจอมะเร็งระยะลุกลาม ได้รับเงินก้อน 200,000 บ.(1) / 700,000 บ.(2)

หลังจากที่ท่านคลิกซื้อเลย ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจ

แผนความคุ้มครองข้างต้นยังมีรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ดูแผนความคุ้มครองทั้งหมด

กรุณาเลือกการชำระเบี้ย

ประกันชีวิตและสุขภาพ
ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

ความคุ้มครอง คุ้มครองผู้ป่วยใน คุ้มครองผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก
คุ้มครองผู้ป่วยใน
และชดเชยรายได้
คุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
และชดเชยรายได้
แผน
IPD 20,000
แผน
IPD 50,000
แผน
IPD 20,000
+OPD
แผน
IPD 50,000
+OPD
แผน
IPD 20,000
+HB
แผน
IPD 50,000
+HB
แผน
IPD 20,000
+OPD+HB
แผน
IPD 50,000
+OPD+HB
ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน
(IPD)
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง*
20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000
 • ค่าผ่าตัด, ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน)*
 • ค่าห้องปกติ ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน)*
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
 • ค่ายากลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)*
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
(OPD)
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD)
ต่อครั้ง** (1 ครั้งต่อวัน,
สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง
ต่อปี)
- - 800 1,000 - - 800 1,000
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยใน (HB) - - - - 500 1,000 500 1,000
ความคุ้มครองชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี *** 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ

*ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

**วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีรักษาโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากมีระยะห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกิน 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่

***ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/99

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 21 ปี - 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
อายุรับประกัน 21 ปี - 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความในใบคำขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใด อันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้ว ในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือ ให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และ ไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

ระยะเวลารอคอย และสภาพที่เป็นมาก่อนทำประกัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน สำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) และชดเชยรายวัน (HB)
  • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน สำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็งรับเงินก้อน
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 120 วัน สำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) และชดเชยรายวัน (HB)
  • เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 180 วัน สำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)
  • โรคต่อมไทรอยด์
  • โรคเบาหวาน
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
  • โรคลมบ้าหมู
  • โรคภูมิแพ้
  • โรคหัวใจ
 • ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing)
  สำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และชดเชยรายวัน (HB)
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
  ยกเว้นกรณี
  • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษา แพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
  สำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็งรับเงินก้อน
  • ไม่คุ้มครองความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง กลุ่มโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา เพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้น
เงื่อนไขกรมธรรม์ฉบับเต็ม

สิทธิพิเศษ

เลือกผ่อนสบาย ๆ 0% 3 , 6 , 10 เดือน

เพียงชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก เบี้ยประกัน 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

รับส่วนลดเบี้ยรายปีทันที 5% เพียงกรอกโค้ด KBANK05

16 ต.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567

คำถามที่พบบ่อย

 • คำถามทั่วไป
 • การลดหย่อนภาษี
 • การชำระเบี้ยประกัน
 • เงื่อนไขและช่องทางการเคลม
ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม ?
 • หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
 • คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตาม สัญญา เพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วันได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือ ต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่ และ ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้น จึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน

 • ทั้งนี้ แผน IPD 200,000+OPD และแผน IPD 700,000+OPD สำหรับสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก เพิ่มเติมโรคดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคต่อมไทรอยด์ โรคลมบ้าหมู โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร จะคุ้มครองอาการเจ็บป่วย หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 180 วัน

เบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ ?

เบี้ยประกันภัยจะเป็นไปตามตารางเบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ หรืออาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่ ?

คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ พยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 180 วัน

ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ

เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง จะได้รับเงินก้อนใช่หรือไม่ ?

เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น จะได้รับจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า ตารางความคุ้มครอง และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็งจะสิ้นสุดลงเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง จะได้รับจ่ายผลประโยชน์เท่ากับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง หักผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับแล้วตามความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น (ถ้ามี) และข้อตกลงคุ้มครองกลุ่มโรคมะเร็งระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง จะสิ้นสุดลงโดยที่วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง และวงเงินค่ารักษาดังกล่าวไม่รวมกับความคุ้มครองโรคมะเร็งนี้

ชาวต่างชาติสามารถซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care ได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถซื้อได้

กรณีทำประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care วงเงินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน จ่ายตามจริงไม่จำกัดวงเงิน ดังนั้น กรณีป่วย และนอน รพ. ค่าห้องเท่าไรก็สามารถเบิกได้ทั้งหมดใช่หรือไม่ ?

ใช่ ลูกค้าสามารถเบิกค่าห้องในอัตราค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานตามที่จ่ายจริง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน/ครั้ง) ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล รวมในวงเงินค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน 200,000 หรือ 700,000 บาท/ครั้ง

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึงห้องประเภทไหน ?

ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ใช้สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งหากผู้เอาประกันต้องการพักห้อง VIP สามารถเข้าพักได้ แต่ต้องจ่ายส่วนต่างจากค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานเพิ่ม

ซื้อแนบกรมธรรม์เดิมได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถแนบกรมธรรม์เดิมได้

เมื่อทำรายการสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับการยืนยัน ช่องทางไหนบ้าง และระยะเวลาเท่าไหร่ ?

ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งการขอเอาประกันชีวิต พร้อมไฟล์เอกสารใบเสนอขาย และใบรับเงินชั่วคราวกรณี ขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน15 นาที ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล สามารถตรวจสอบในกล่องรับ อีเมลขยะ หรือติดต่อที่โทร. 02 8888 888 กด 862 (เวลาทำการ 8:00-20:00)

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ ?

เบี้ยประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383 โดยที่ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท

รูดบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?

สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีได้หรือไม่ ?

สามารถเลือกชำระได้ทั้งรายปีและรายเดือน โดยหากเลือกชำระรายเดือน ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งแรกเป็นจำนวน 2 เดือน

กรณีทำประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) 200,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ดังนั้น กรณีป่วย และนอน รพ. จะได้วงเงินครั้งละ 200,000 บาททุกครั้งใช่หรือไม่ ?

ใช่ ลูกค้าจะมีวงเงินค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) 200,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม กรณีรักษาตัวด้วยสาเหตุจากโรคเดียวกัน ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย หากเกิน 90 วันจะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่

สามารถเคลมผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?

สามารถยื่นเคลมได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ สามารถ Fax claim กับทางโรงพยาบาลคู่สัญญา หรือสามารถยื่น เคลมตรงกับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Call Center 1766

โรงพยาบาลคู่สัญญามีที่ไหนบ้าง ?

สามารถดูโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/hospital-list

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตและสุขภาพ ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

ประกันชีวิตและสุขภาพ
ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

คุ้มครองครบทั้งป่วยหนัก (IPD) ป่วยเบา
(OPD) สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง

ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Plus

ประกันชีวิตและสุขภาพ
D Health Plus

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษา 5 ล้านบาท
ต่อครั้ง

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยหายห่วง

ประกันชีวิตและสุขภาพป่วยหายห่วง

ครอบคลุมโรคร้ายแรงโรคทั่วไป และ
Covid-19 สูงสุด 5 แสนบาท* เบี้ยเริ่มต้นวันละ 13 บาท

ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

หมายเหตุ

 • ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99, สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ (N), สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์, สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เบี้ยประกันภัยที่แสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบต้องเป็นไป ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต โดยองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย คือ อายุ ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Easy Care

สอบถามเพิ่มเติม

02-8888888 กด 862

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง