K WEALTH / บทความ / Weekly Wealth Update / เจาะหุ้นไทย เดินหน้าไปทิศไหนต่อ หลังเลือกตั้ง
15 พฤษภาคม 2566
นาที

เจาะหุ้นไทย เดินหน้าไปทิศไหนต่อ หลังเลือกตั้ง


​Highlight


• จากความคึกคักช่วงหาเสียง มีเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเยอะขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่น เม.ย. เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี แต่ตลาดยังกังวลเรื่องค่าครองชีพสูง ค่าไฟแพง และการส่งออกที่ชะลอตัว​


• ข้อมูลการเลือกตั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา หุ้นปรับขึ้นเฉลี่ย 5% หลังเลือกตั้ง 1 เดือน


• รอติดตามผลจัดตั้งรัฐบาลว่าจะราบรื่นแค่ไหน หากล่าช้าอาจกระทบการอนุมัติงบประมาณปี 67


• ตราสารหนี้ไทย และสหรัฐใกล้ถึงจุดสูงสุด แนะทยอยลงทุนตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาลงทุนยาวขึ้นได้

​.

บทความโดย K WEALTH TRAINER