K WEALTH / บทความ / Weekly Wealth Update / อัปเดตวิกฤตธนาคารสหรัฐฯ ยุโรป และคาดผลการขึ้นดอกเบี้ยของ FED
20 มีนาคม 2566
นาที

อัปเดตวิกฤตธนาคารสหรัฐฯ ยุโรป และคาดผลการขึ้นดอกเบี้ยของ FED


​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Highlight

ธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ (SVB) ถูกสั่งปิดและถูกควบคุมกิจการ หลังเข้าสู่ภาวะล้มละลาย สาเหตุจากลูกค้ากลุ่ม VC/Startup แห่ถอนเงินจนเกิดปัญหาสภาพคล่องรุนแรง ในขณะที่ธนาคารเครดิตสวิส ก็ประสบปัญหาสภาพคล่อง โดยผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง Saudi National Bank ไม่สามารถเพิ่มทุนให้ได้ ส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไปทั่วโลก

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ​

- เงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐฯ สูงกว่าคาด หนุน FED ขึ้นดอกเบี้ยต่อ และพร้อมใช้มาตรการรับมือวิกฤตธนาคาร

- ECB เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก 0.5% ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้า เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ พร้อมลดขนาดงบดุลถึงเดือน มิ.ย.
​​​

บทความโดย