ปรึกษา @KWealth
29.05.2566 K WEALTH TRAINER...
#เศรษฐกิจ # สหรัฐ # ลงทุน
15.05.2566 K WEALTH TRAINER...
# หุ้นไทย # เศรษฐกิจไทย # เลือกตั้ง 2566
08.05.2566 K WEALTH TRAINER...
# ธนาคารกลางสหรัฐ # ดอกเบี้ย # ตราสารหนี้
17.04.2566 K WEALTH TRAINER...
# เศรษฐกิจโลก # ลงทุน # เงินเฟ้อ
10.04.2566
#จีน # นโยบายเปิดประเทศ # หุ้นจีน
03.04.2566
#ธนาคารแห่งประเทศไทย # กนง # ดอกเบี้ยขึ้น