K WEALTH / บทความ / Wealth Management / [รีวิว] เริ่มต้นลงทุนได้ง่ายๆ พิชิตทุกเป้า ด้วย Wealth PLUS กสิกรไทย
26 กันยายน 2566
2 นาที

[รีวิว] เริ่มต้นลงทุนได้ง่ายๆ พิชิตทุกเป้า ด้วย Wealth PLUS กสิกรไทย


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“

• การเดินทางไปถึงเป้าหมาย นอกจากการประหยัดและอดออม เพื่อให้มีเงินเก็บมากเพียงพอแล้ว การนำเงินไปลงทุนต่อยอด ก็ช่วยให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น หรือใช้เงินเก็บของตัวเองได้น้อยลง


• การลงทุนที่ดี ควรศึกษา เลือกสิ่งที่ลงทุน รวมถึงติดตามข่าวสารและมูลค่าเงินลงทุนอยู่เสมอ เพื่อตัดสินใจปรับแผนได้ทันเวลา แต่หากการทำสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยาก ลองมาเริ่มด้วย Wealth PLUS ที่เป็นตัวช่วยวางแผนการลงทุนของธนาคารกสิกรไทยกัน
เป้าหมายการอยากมีเงินสักก้อน เช่น มี 1 ล้านบาทแรก ให้ได้ภายใน 10 ปี อาจเป็นเป้าหมายที่หลายคนรู้สึกว่าไกลตัวหรือยากที่จะเป็นไปได้ แต่เชื่อหรือไม่ว่าหากมีตัวช่วยที่ดีและมาพร้อมกับวินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเงินลงทุนเพียงเดือนละ 6,000 - 7,000 บาท ก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เพียงใช้ปลายนิ้วคลิก


การเดินทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย นอกจากต้องมีเงินเก็บและใช้ระยะเวลาในการเดินทางแล้ว จำเป็นต้องมีการใส่แรงของตนหรือการลงทุนเพิ่มอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน รวมถึงอาศัยแรงหนุนของผลตอบแทนการลงทุนมาช่วยเสริมให้ถึงเป้าหมายเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ตัวช่วยวางแผนการลงทุนอย่าง Wealth PLUS ที่มีระบบการลงทุนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าจะสามารถไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ โดยระบบของ Wealth PLUS ที่ว่านั้น ได้แก่1. การตั้งเป้าหมาย

• ช่วยผู้ลงทุนให้ง่ายในการตั้งเป้าหมาย เพียงระบุความต้องการ เช่น มูลค่าเป้าหมาย เงินลงทุนตั้งต้นที่มีและเงินที่ต้องการลงทุนเพิ่มแต่ละเดือนเพื่อเป้าหมายนั้น Wealth PLUS ก็สามารถสร้างแบบจำลองและคาดการณ์ระยะเวลาที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้​


• หากระยะเวลาในการถึงเป้าหมายที่จำลองมายังไม่ตรงกับที่ต้องการ Wealth PLUS ก็สามารถแนะนำแนวทางในการปรับแผนเพื่อให้ผู้ลงทุนไปถึงเป้าหมายได้ภายเวลาที่ต้องการได้


wealth plus รีวิว : ช่วยผู้ลงทุนให้ง่ายในการตั้งเป้าหมายการลงทุน2. การติดตามผล

​• ผู้ลงทุนสามารถติดตามเป้าหมาย ว่าเงินที่ได้ลงทุนไปแล้วนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้คาดการณ์ตามแบบจำลองหรือไม่ ที่สำคัญ! มีสิ่งใดที่ควรปรับเพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ลงทุนจะยังสามารถไปถึงเป้าหมายตามเวลาที่ตั้งใจไว้


• โดยสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา บนมือถือ ด้วยแอปพลิเคชัน K PLUS ที่รายงานผลตอบแทนในรูปแบบกราฟที่อ่านและเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนเหมือนข้อมูลการลงทุนทั่วไป


wealth plus รีวิว : ติดตามเป้าหมายการลงทุนได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา บนมือถือ ด้วยแอปพลิเคชัน K PLUS3. การประเมินความเสี่ยง

• ก่อนเริ่มต้นลงทุน Wealth PLUS มีระบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนใหม่และตรวจสอบความเสี่ยงที่มีอยู่สำหรับผู้ลงทุนเดิม แล้วจึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม​​​กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะสามารถถือและลงทุนต่อเนื่องได้อย่างสบายใจ แม้มูลค่าระหว่างการลงทุนจะมีความผันผวน แต่ก็อยู่ในระดับที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้​4. พอร์ตการลงทุนหลากหลาย

• Wealth PLUS มีพอร์ตการลงทุน ที่สอดคล้องกับทุกระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ สามารถลงทุนสินทรัพย์ได้หลากหลายทั้งในและต่างประเทศผ่านกองทุนรวม ช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทน


• อีกทั้งมีการปรับสัดส่วนเงินลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและสอดคล้องกับความเสี่ยงของผู้ลงทุนอยู่เสมออย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและระยะเวลาในการไปถึงเป้าหมายเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้


• มีการใช้ทั้งระบบเทคโนโลยีและผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดสินใจ ซึ่งบริการแบบนี้นอกจากเป็นการยากที่ผู้ลงทุนจะทำได้ด้วยตนเองแล้ว ยังถือว่าเป็นมาตรฐานบริการที่ใกล้เคียงกับการดูแลผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ High Net Worth อีกด้วย


wealth plus รีวิว : Wealth PLUS มีพอร์ตการลงทุน ที่สอดคล้องกับทุกระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้5. จัดการโดยมืออาชีพ

• มีผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและระบบเทคโนโลยีในการช่วยเลือกและทบทวนสินทรัพย์หรือกองทุนที่จะลงทุนอยู่เสมอ ที่แม้ ณ จุดเริ่มต้น ผู้ลงทุนอาจสามารถลงทุนได้คล้ายกันกับพอร์ตตั้งต้นของ Wealth PLUS ได้ และระหว่างการเดินทางเพื่อไปยังเป้าหมาย เมื่อต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ การตัดสินใจของผู้ลงทุนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ย่อมมีความแตกต่างกัน​


• การมีผู้เชี่ยวชาญและระบบการลงทุนช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญของทีมงาน การเข้าถึงข้อมูลและการมีระบบเทคโนโลยีที่ดี ย่อมมั่นใจได้ว่ากระบวนการตัดสินใจของ Wealth PLUS จะมีโอกาสทำให้ผู้ลงทุนไปถึงเป้าหมายได้มากกว่าการผู้ลงทุนทั่วไปที่ลงทุนด้วยตนเอง6. ตัวช่วยลงทุนรายเดือนแบบอัตโนมัติ

• Wealth PLUS มีระบบการลงทุนรายเดือนอัตโนมัติ หรือคนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อว่า DCA (Dollar-Cost Averaging) ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับต้นทุนการลงทุนโดยเฉลี่ยตลอดการลงทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป


• อีกทั้งยังทำให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยตัดเรื่องอารมณ์หรือความกังวลในการลงทุนแต่ละครั้งออกไป เพราะ Wealth PLUS จะช่วยรักษาวินัยการลงทุนด้วยการหักเงินอัตโนมัติทำให้ผู้ลงทุนไม่เผลอนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ตามสิ่งยั่วยุที่เข้ามาซึ่งเป็นศัตรูร้ายตัวหลัก ที่จะทำให้ผู้ลงทุนไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ7.ความโปร่งใสของข้อมูลและค่าใช้จ่าย

​• สามารถติดตามผลการดำเนินงานของ Wealth PLUS ได้ผ่านมือถือ ว่า ณ ปัจจุบัน มูลค่าเป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ตามแบบจำลองหรือไม่ ที่นอกจากจะใช้เพื่อตัดสินใจการปรับแผนการลงทุนแล้ว ยังเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะประเมินว่าผู้ลงทุนยังสามารถมั่นใจที่จะนำเงินมาลงทุนต่อกับ Wealth PLUS ดีหรือไม่


• สำหรับค่าธรรมเนียม มีการเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) ของแต่ละกองทุนที่ Wealth PLUS ลงทุน อีกทั้งหาก Wealth PLUS มีการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.กสิกรไทย จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะจากกองทุนปลายทางที่ Wealth PLUS ไปลงทุนเท่านั้น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก Wealth PLUS ซ้ำซ้อนกันอีก8.เข้าถึงบริการได้ง่าย เงินลงทุนน้อยก็เริ่มได้

• Wealth PLUS ช่วยให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะมีเงินเยอะหรือเงินน้อย เพราะสามารถตังเป้าหมายได้ด้วยเงินลงทุนครั้งแรกที่ 1,000 บาทขึ้นไป และถ้าเป้าหมายนั้นต้องมีการลงทุนเพิ่มในแต่ละเดือน สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ที่เดือนละ 500 บาทขึ้นไป​


• เช่น ผู้ลงทุนสามารถถึงเป้าหมาย 100,000 บาท ได้ภายใน 11 ปี 2 เดือน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาท และลงทุนเพิ่มอีกเดือนละ 500 บาท (รวมเงินที่ลงทุนไป 68,000 บาท) สำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 6.5%ต่อปี เป็นต้น


• สำหรับใครที่มีเงินลงทุนมากขึ้น ก็ย่อมไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้ เช่น เป้าหมาย 1 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาท และลงทุนเพิ่มอีกเดือนละ 5,000 บาท (รวมเงินที่ลงทุนไป 680,000 บาท) ก็สามารถถึงเป้าหมายได้ภายใน 11 ปี 2 เดือน ด้วยพอร์ตการลงทุนเดียวกัน เป็นต้น


wealth plus รีวิว : Wealth PLUS ช่วยให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะมีเงินเยอะหรือเงินน้อย


เป้าหมายไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ทุกคนก็สามารถไปถึงได้ด้วยการใช้ตัวช่วยที่ดี หนึ่งในนั้นคือ บริการ Wealth PLUS ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS แต่ตัวช่วยแม้ดีแค่ไหน ก็ไม่มีวันทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ หากไม่แม้แต่จะเริ่มต้น ทั้งที่ทุกอย่างเริ่มได้ แค่ปลายนิ้วคลิกบนมือถือบทความโดย K WEALTH Trainer ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!