K WEALTH / บทความ / Product Review / ทวีปไหนกำลังมา เลือกลงทุนง่ายๆ กับ Index Fund
06 สิงหาคม 2564
2 นาที

ทวีปไหนกำลังมา เลือกลงทุนง่ายๆ กับ Index Fund


​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​“ 

 ใครๆที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุน อย่างน้อยจะเริ่มรู้จักจากการลงทุนในหุ้นก่อน เนื่องจากซื้อขายได้ง่าย ไม่จำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ เริ่มต้นเรียนรู้จากเปิดบัญชีหุ้น และลองฝีมือได้เลย กำไรบ้างขาดทุนบ้างถือเป็นค่าเรียนรู้ แต่จากผลตอบแทนรวมย้อนหลังในตลาดหุ้นไทย ปี 2563 อยู่ที่ -6.19% ต่อปี และผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 4 ปีอยู่ที่ 1.51% ต่อปี  ทำให้ความน่าสนใจลงทุนในหุ้นไทยลดลงไปพอสมควร หากไปดูผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ ที่ได้ 2 หลัก ในปี 2563 ถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของ COVID19 ก็ตาม ยังถือว่าได้ผลตอบแทนที่ดี ประกอบการการเข้าถึงวัคซีน ซึ่งมีโอกาสที่จะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เร็วกว่า ทำให้การลงทุนในต่างประเทศได้รับความน่าสนใจมากขึ้นในระยะ 2-3 ปีหลังมานี้ ใครที่อยากลงทุนหุ้นต่างประเทศ แต่ไม่อยากยุ่งยาก มีทางเลือกลงทุนง่ายๆผ่าน Index Fund ได้ 

​“​


Index Fund คืออะไร​​​​​​​

​​​​​​​

         Index Fund​ คือ กองทุนรวมดัชนีหุ้น เป็นหนึ่งในประเภทของกองทุนรวมหุ้น เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นดัชนี และพยายามเลียนแบบให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีที่อ้างอิง เช่น กองทุนรวมดัชนี SET50 จะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนี SET 50 และพยายามเลียนแบบให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET50 ​​

ทำไมถึงควรเริ่มต้นด้วยกองทุน Index Fund​​​​​​​

​​​​​​​

          ง่าย – เนื่องจากสามารถดูดัชนีหุ้น​อ้างอิงในการเห็นทิศทางการขึ้นลง ยิ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศ จะทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ง่าย 
          ​ถูก – ค่าธรรมเนียมในการจัดการต่ำ เนื่องจากนโยบายการลงทุนให้เลียนแบบผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิง ใกล้เคียงที่สุด คือ ลงทุนน้ำหนักเหมือนกับน้ำหนักของหุ้นทุกตัวของดัชนีอ้างอิง หากเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ผลตอบแทนอาจจะแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ ค่าธรรมเนียมในการจัดการอยู่บ้าง 
          กระจายความเสี่ยง – การลงทุนในกองทุนดัชนี เป็นการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นลง เนื่องจากมีจำนวนตัวหุ้นที่ต้องลงทุนใกล้เคียงกับดัชนี ดังนั้น จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในต่างกลุ่มอุตสาหกรรมไปแล้วส่วนหนึ่ง 
          หลากหลาย-เลือกประเทศหรือทวีปในการลงทุนได้ทั่วโลก โดยกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.กสิกรไทย กองทุนดัชนีหุ้นอ้างอิง 12 กองทุน จาก 8 ตลาด ใน 3 ทวีป ให้เลือกลงทุนได้หลากหลาย​ ​​

ยกตัวอย่าง Index Fund ที่ลงทุนในประเทศต่างๆ

          รูปภาพแผนที่โลก​​​
          กองทุนดัชนีอ้างอิง (Index Fund) ภายใต้การบริหารของ บลจ.กสิกรไทย จะมี 3 ทวีป คือ ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย อย่างไรก็ตาม หากจะมองตัวแทนหุ้นจากซีกตะวันตก คือ ดัชนีหุ้นในสหรัฐฯ ซึ่งก็มีหลายดัชนี้อ้างอิง แต่ตัวแทนของดัชนีหุ้นภาพรวมของสหรัฐและทวีปอเมริกา คือ ดัชนี S&P500

          ในขณะที่ตัวแทนจากหุ้นซีกตะวันออก จะมีดัชนี MSCI ASIA Ex Japan หรือ ดัชนีอ้างอิงของบริษัท Morgan Stanley Capital International ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำดัชนีราคาหุ้นของโลก ที่มีคำท้ายว่า ASIA Ex Japan จะขยายความว่า เป็นดัชนีราคาหุ้นที่จัดทำขึ้นโดย MSCI ในแถบทวีปเอเชีย โดยไม่รวมประเทศญี่ปุ่น สาเหตุที่ไม่รวมญี่ปุ่นเข้ามาด้วย เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ​ 

          ในขณะที่ดัชนีหุ้นทั่วโลก จะมีดัชนี MSCI ACWI เป็นดัชนีอ้างอิง โดย ACWI ย่อมาจาก All Countries World Index หรือ ดัชนีหุ้นทั่วโลก 

          ในเวลานี้ ถือว่า ประเทศสหรัฐฯ เป็นตัวแทนของซีกตะวันตก ประเทศจีน เป็นตัวแทนของซีกตะวันออก หากรักใครชอบใครจะเน้นลงทุนอะไรในทวีปนั้นๆ ก็มีให้เลือก เช่น กองทุน K-US500X เน้นลงทุนในดัชนีอ้างอิง S&P500 ของสหรัฐ ในขณะที่กองทุน K-ASIAX เน้นลงทุนในดัชนีอ้างอิง MSCI ASIA Ex JAPAN และคิดว่าลงทุนในหุ้นทั้งโลกก็จะมีกองทุน K-WORLDX ที่เน้นลงทุนในดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI 

          ​รู้จักตัวแทนจากหุ้นซีกต่างๆทั่วโลกแล้ว จะเลือกลงทุนอย่างไรดี มีข้อมูลประมาณการณ์ GDP ในปี 2021 จาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศที่มี GDP สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ GDP ทั้งโลก (ที่ 6%) มีอยู่ 9 ประเทศ ใน 3 ทวีป (เรียงลำดับจากมากไปน้อย) คือ ทวีปเอเชีย (อินเดีย 9.5% จีน 8.1%) ทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ 7% แคนาดาและเม็กซิโก 6.3%) ทวีปยุโรป (อังกฤษ 7% สเปน 6.2%) นอกจากข้อมูล GDP แล้ว ทั้ง 9 ประเทศ ยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการควบคุมและกระจายวัคซีนโควิด 19 ในระดับที่ดี ทำให้โอกาสในการฟื้นตัวได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ได้​​​​​​​​

หมายเหตุ : Gross Domestic Product : GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนั้น แปลง่ายๆ คือ รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ​​​​​


มาลอง!! แกะไส้กองทุน​


          อยากจะรู้ว่า กองทุนดัชนีหุ้นอ้างอิง (Index Fund) ในประเทศต่างๆที่เราเลือกมา จะมีบริษัทอะไรกันบ้าง มาลองแกะไส้กองทุนกับข้อมูลบริษัทที่มีมูลค่าลงทุนสูงสุด 10 ตัวแรก* ดังนี้​​​

​​กองทุน K-US500X​​
กองทุน K-WORLDX
​​กองทุน K-ASIAX
*ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก iShare ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64​

          เห็นรายชื่อบริษัทที่ลงทุนอาจจะคุ้นหูบ้าง หรือไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่อย่างน้อยจะเริ่มต้นลงทุนในต่างประเทศ ก็ควรทราบว่าจะลงทุนในบริษัทใด และเน้นทวีปใดเป็นหลัก ถ้าเน้นแถบตะวันตกอย่างสหรัฐฯ ตัวแทนของทวีป คือ กองทุน K-US500X ที่อ้างอิงดัชนี S&P500 ถ้าเน้นแถบตะวันออกอย่างเอเชีย ตัวแทนของทวีป คือ กองทุน K-ASIAX ที่อ้างอิงดัชนี MSCI ASIA Ex JAPAN หรือถ้าจะกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตัวแทนของหุ้นทั่วโลก คือ กองทุน K-WORLDX ที่อ้างอิงดัชนี MSCI ACWI และที่สำคัญสำหรับการลงทุนในกองทุนดัชนีหุ้นอ้างอิ​ง คือ อย่าลืมหาข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง เทียบกับตัวชี้วัดของกองทุน ให้มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด หรือ ทางเทคนิคใช้คำว่า Tracking Error ให้ใกล้เคียง -0- มากที่สุดด้วย และจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับ 5 จาก 8) ไม่ควรเกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด (ง่ายๆ กระจายลงทุนทั้ง 3 กองทุน ในสัดส่วนไม่เกิน กองทุนละ 10% ของเงินลงทุนทั้งหมด) หากสนใจลงทุนในกองทุน Index Fund จาก 8 ตลาด 3 ทวีป 12 กองทุน ทำได้เลยผ่าน App อย่าง K-My Fund สำหรับกองทุนจาก บลจ.กสิกรไทย​​
​​​
Disclamer : “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / K-US500X K-ASIAX K-WORLDX ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากมิได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ”​​​​


บทความโดย K WEALTH GURU สุนิติ ถนัดวณิชย์ CFP®
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!