“WORK”
with the Finest Talents

Move ไปข้างหน้า ตามหาทีมร่วมพิชิต Challenge

ค้นหางานที่ใช่

พิชิต Challenge ใหม่ไปด้วยกัน

What are our people saying?

ประสบการณ์จริงจากทีมของเรา

ชัชวาล จงศิริวัฒนกุล
ชัชวาล จงศิริวัฒนกุล
Head of Event Marketing Management
รู้สึกว่าที่กสิกรไทย ให้ความสำคัญกับพนักงานในทุกมิติ โดยออกแบบประสบการณ์ให้ตอบไลฟ์สไตล์ของพนักงานรวมถึงสนับสนุนการทำงานให้เหมาะสมกับคนแต่ละ Generation ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ FITS กับพนักงานและสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
รัตนาภรณ์ อริยะสถิตย์มั่น
รัตนาภรณ์ อริยะสถิตย์มั่น
ผู้บริหารงานบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้า
กสิกรไทยเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับเป็นอย่างมาก เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของ Soft Skills และ Hard Skills เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ธวัชชัย สิทธิไชยนันท์
ธวัชชัย สิทธิไชยนันท์
ผู้บริหารงานสนับสนุนงานบริหารคุณภาพสินทรัพย์
กสิกรไทยมีความพร้อมสนับสนุนพนักงานทั้งด้านความรู้ และเครื่องมือในการทำงาน มีระบบสอนงาน Coaching ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ธนาคารพร้อมที่สนับสนุนพนักงานทุกคนให้เติบโตไปพร้อมกับธนาคาร
ธนียา จารุโชติกมล
ธนียา จารุโชติกมล
Senior Private Banker
กสิกรไทยเป็นที่แห่งการเรียนรู้ เป็นที่ที่ให้คุณค่าและลงทุนกับทรัพยากรบุคคลอย่างมาก ส่งเสริมความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยให้พนักงานตลอดเวลา ทำให้พนักงานมีโอกาสได้คิด และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี และมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี
จักรกฤษ ติดใจดี
จักรกฤษ ติดใจดี
Senior Private Banker
ตลอดเวลาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกสิกรไทย ได้เรียนรู้และยกระดับความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการลงทุนให้ลูกค้า ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ส่งมอบ Wealth ไปสู่ลูกๆ หลานๆ รวมทั้งกลับคืนสู่สังคม ผ่านการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิธิต่างๆ
ฐนิษา เกสรกุล
แพรมาศ บูรณมานัส
World Business Strategist
ที่กสิกรไทยทุกอย่างเป็นไปได้ ด้วยความใจกว้างของทั้งผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่ทำให้ทุกงานที่นี่คือโอกาส จากคนที่เคยทำงานด้าน HR มาก่อน มีโอกาสได้ย้ายงานมาทำด้าน Branding และ Marketing ให้กับ World Business Group ได้เรียนรู้และเปิดโลกใหม่ทั้งหมดจากการได้ทดลองและลงมือทำจริงไปพร้อมกับทีม

Our Main Locations

อาคารพหลโยธิน

อาคารพหลโยธิน

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ดูแผนที่
อาคารราษฎร์บูรณะ

อาคารราษฎร์บูรณะ

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ดูแผนที่
อาคารแจ้งวัฒนะ

อาคารแจ้งวัฒนะ

47/7 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี11120
ดูแผนที่
อาคารKBTG

อาคารKBTG

46/6 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ดูแผนที่