Limitless Growth

โตได้เกินคาด คว้าได้ทุกโกล

สยายปีก K+ ให้ตอบโจทย์ทั้งภูมิภาค (AEC)

มีโอกาสมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้พนักงานได้ใช้ความสามารถ โดยมีทีมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ลงมือทำและพิสูจน์ พร้อมผู้นำที่ให้อิสระได้ทดลองและเปิดให้เรียนรู้ผ่านการทำงาน
limitless_growth_improve_your_skills_and_grow_your_career
logo_kbank_academy_01_png
logo_kbank_academy_02_png

อัปสกิลได้ไกล โตได้ไม่จำกัด

เรามุ่งออกแบบการเรียนรู้ทีตอบโจทย์พนักงานของเรา เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรและชีวิตส่วนตัว ทุกที่ ทุกเวลา เพราะ “พนักงานสำคัญที่สุด”
สร้างคุณให้เป็นผู้นำที่เก่งและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาขีดความสามารถของคุณ ให้พร้อมรับโจทย์ใหม่ๆ ที่ท้าทาย ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เตรียมความพร้อมให้คุณก้าวสู่โลกการทำงานยุคใหม่ และการใช้ชีวิตแบบ Work-Life Integration

Lifelong Learning

ไม่พลาดทุกโอกาสเติบโต
  • logo_kdwise_with_my_anytime_png
    Online Platform ศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้ของธนาคาร เชื่อมโยงกับ Learning Partners ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ
  • logo_konnect_png
    ทำให้การเรียนรู้สั้นกระชับ เข้าถึงง่ายในรูปแบบของ Micro-learning ผ่าน Line Official Account: KONNECT+
  • logo_kloud_by_kbank_png
    สถานที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการทำงาน ทั้งศูนย์การเรียนรู้และ Co-Working ที่ทันสมัย

Development Programs

พัฒนาขีดความสามารถในตัวคุณ
management_development_program_strengthen_leadership_skills
Management Development Program

“ต่อยอด” ศักยภาพผู้นำ

บทบาทของผู้นำในยุคใหม่มีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กสิกรไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้นำได้มีวิสัยทัศน์ คิดอย่างมีกลยุทธ์และ เป็นต้นแบบของพนักงานเพื่อสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบผ่าน Management Development Program (MDP)
next_generation_leader_development_program_groom_the_new_generation_of_leaders
Next Generation Leader Development Program

“ปลุกปั้น” ผู้นำรุ่นใหม่

คนเก่งเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ขับเคลื่อนองค์กร กสิกรไทยเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานเหล่านี้ จึงมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้พนักงานเติบโตก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตได้
all_kbankers_development_program_push_the_potential_of_employees
All KBankers Development Program

“ผลักดัน” ขีดความสามารถพนักงาน

เพื่อให้พนักงานสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ กสิกรไทยจึงสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างจริงจัง ผ่าน K-Academy ด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล เน้นการเรียนรู้ จากการทดลองทำจริง
kasikornbank_scholarships_take_every_step_with_the_greatest_opportunity
icon_limitless_scholarships_02_png
icon_limitless_scholarships_03

KASIKORNBANK Scholarships
ทุกก้าวต้องสุดกับที่สุดของโอกาส

ด้วยทุนการศึกษาของกสิกรไทย
การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศ กสิกรไทยริเริ่มให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรและสังคม
ผู้สนใจทุนการศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
kbankscholarship@kasikornbank.com