Limitless Growth

โตได้เกินคาด คว้าได้ทุกโกล

สยายปีก K+ ให้ตอบโจทย์ทั้งภูมิภาค (AEC)

มีโอกาสมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้พนักงานได้ใช้ความสามารถ โดยมีทีมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ลงมือทำและพิสูจน์ พร้อมผู้นำที่ให้อิสระได้ทดลองและเปิดให้เรียนรู้ผ่านการทำงาน
อัปสกิลได้ไกล โตได้ไม่จำกัด

อัปสกิลได้ไกล โตได้ไม่จำกัด

เรามุ่งออกแบบการเรียนรู้ทีตอบโจทย์พนักงานของเรา เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรและชีวิตส่วนตัว ทุกที่ ทุกเวลา เพราะ “พนักงานสำคัญที่สุด”
สร้างคุณให้เป็นผู้นำที่เก่งและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาขีดความสามารถของคุณ ให้พร้อมรับโจทย์ใหม่ๆ ที่ท้าทาย ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เตรียมความพร้อมให้คุณก้าวสู่โลกการทำงานยุคใหม่ และการใช้ชีวิตแบบ Work-Life Integration

Lifelong Learning

ไม่พลาดทุกโอกาสเติบโต
  • KDwise
    Online Platform ศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้ของธนาคาร เชื่อมโยงกับ Learning Partners ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ
  • KONNECT+
    ทำให้การเรียนรู้สั้นกระชับ เข้าถึงง่ายในรูปแบบของ Micro-learning ผ่าน Line Official Account: KONNECT+
  • KLOUD
    สถานที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการทำงาน ทั้งศูนย์การเรียนรู้และ Co-Working ที่ทันสมัย

Development Programs

พัฒนาขีดความสามารถในตัวคุณ
Management Development Program
Management Development Program

“ต่อยอด” ศักยภาพผู้นำ

บทบาทของผู้นำในยุคใหม่มีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กสิกรไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้นำได้มีวิสัยทัศน์ คิดอย่างมีกลยุทธ์และ เป็นต้นแบบของพนักงานเพื่อสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบผ่าน Management Development Program (MDP)
Next Generation Leader Development Program
Next Generation Leader Development Program

“ปลุกปั้น” ผู้นำรุ่นใหม่

คนเก่งเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ขับเคลื่อนองค์กร กสิกรไทยเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานเหล่านี้ จึงมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้พนักงานเติบโตก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตได้
All KBankers Development Program
All KBankers Development Program

“ผลักดัน” ขีดความสามารถพนักงาน

เพื่อให้พนักงานสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ กสิกรไทยจึงสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างจริงจัง ผ่าน K-Academy ด้วยหลักสูตรคุณภาพระดับสากล เน้นการเรียนรู้ จากการทดลองทำจริง
KASIKORNBANK Scholarships

KASIKORNBANK Scholarships
ทุกก้าวต้องสุดกับที่สุดของโอกาส

ด้วยทุนการศึกษาของกสิกรไทย
การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศ กสิกรไทยริเริ่มให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรและสังคม
ผู้สนใจทุนการศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
kbankscholarship@kasikornbank.com