Middle|Right Green

ประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ

​​​​​​คุ้มครองสินค้าทางทะเล
จากทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ประกันที่คุ้มครองสินค้าซึ่งขนส่งทางทะเล​


HtmlBlock
11
Padding
 
 

ไม่ว่าสินค้าจะเสียหายจากภัยแบบใดก็คุ้มครองทั้งหมด

ทั้งอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เปียกน้ำฝน สินค้าถูกขโมย หรือแม้กระทั่งภัยที่เป็นความเสียหายต่อส่วนรวม เช่น สงคราม และการก่อความไม่สงบ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding

รายละเอียดประกัน

เลือกความคุ้มครองได้ 3 แบบ

ความคุ้มครองมาตรฐานในการประกันภัยการขนส่งทางทะเล
ภัยที่คุ้มครองICC (A)ICC (B)ICC (D)
อัคคีภัย, ระเบิด
เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน
ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำ หรือตกราง
การขนส่งสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย
การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)
การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า
สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกทะเล
สินค้าหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อ ที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยน
สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำ เข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในเม่น้ำท่วมเข้าสู่สถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
เปียกน้ำฝน
การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่น
การปล้นโดยโจรสลัด
การลักขโมย
อุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัท

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

  • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือบริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left