​​​​​บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับนิติบุคคลพิเศษ ​​​​​บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับนิติบุคคลพิเศษ Middle|Left White

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับนิติบุคคลพิเศษ

​​​​​บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สำหรับนิติบุคคลพิเศษ
ลูกค้านิติบุคคลหมุนเวียนบัญชี
ระหว่างวันได้สะดวกยิ่งขึ้น

พร้อมรับดอกเบี้ยที่ผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์ปกติ​​


InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
การเปิดบัญชี
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
เอกสารการเปิดบัญชี
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding
คำถามที่พบบ่อย
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

จุดเด่น

ผลตอบแทนที่ดี                     บัญชีออมทรัพย์                     นิติบุคคลพิเศษ                      

ได้รับผลตอบแทนที่ดี

เมื่อรักษายอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
ตามระยะเวลาที่เลือก

คำนวณดอกเบี้ยรายวัน                     บัญชีออมทรัพย์                     นิติบุคคลพิเศษ  

คำนวณดอกเบี้ยรายวัน

เมื่อ อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นหรือปรับ
ลงจะมีผลต่อการคำนวณทันที

หลักประกัน                     เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน                     บัญชีออมทรัพย์                     นิติบุคคลพิเศษ  

ใช้เป็นหลักประกัน
ขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

 • เลือกฝากได้ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป 14 วันขึ้นไป หรือ 30 วันขึ้นไป และฝากเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน โดยยังคงได้รับดอกเบี้ย ตามที่ตกลงกับธนาคาร

 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันโดยจ่ายดอกเบี้ย ณ เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding
​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding
​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding

คำถามที่พบบ่อย

มีเอกสารที่ต้องใช้นอกเหนือจากนี้ หรือไม่ ?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-888-8822 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ของคุณ หรือ สาขาใกล้คุณ

ระยะเวลาลงทุนขั้นต่ำกี่วัน ? และเงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่ ?

ระยะเวลาลงทุนขั้นต่ำ 7 วัน และเงินฝากขั้นต่ำ 50 ล้านบาท กรณีถอนก่อนกำหนดลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์นิติบุคคลทั่วไปแทนสำหรับเงินฝากทั้งจำนวน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ณ วันนั้น

สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝากได้ หรือไม่ ?

เบื้องต้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝากได้ ถ้าลูกค้าประสงค์ปรับเปลี่ยน จำเป็นต้องยกเลิกระยะเวลาการฝากเดิม และดำเนินการฝากระยะเวลาฝากใหม่แทน โดยเริ่มต้นวันฝาก ณ วันที่ลูกค้าแจ้งความจำนงปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝาก


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left