Middle|Left Green

สินเชื่อหลังการส่งออกประเภทรับซื้อ / ซื้อลดภายใต้ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร

​​​​ได้เงินกู้ทันที หลังการส่งออก​​​

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ได้สินเชื่อทันใจหลังการส่งออกสูงสุด

 
ของมูลค่าส่งออกทันทีหลังจากส่งออก

ธนาคารกสิกรไทยชำระค่าสินค้าให้ผู้ส่งออกก่อน โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดชำระเงินจากผู้ซื้อ

หมายเหตุ​: ​สัดส่วนการเบิกเงินกู้ คิดจากมูลค่าตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

ลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ธนาคาร​กสิกรไทย​รับซื้อ / รับซื้อลด ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมากถึง 10 สกุล


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
  • ใช้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก (Export Collection Services) กับธนาคาร
  • ​เป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เอกสาร

Black
Middle|Left
Left
FAQ
30
Padding

​คำถามที่พบบ่อย

​เอกสารเรียกเก็บสินค้าออกคืออะไร ?​เอกสารเรียกเก็บสินค้าออก คือเอกสารเรียกเก็บหลังการส่งออกที่ผู้ส่งออกนำส่งให้ธนาคารตัวแทนของผู้ส่งออก เพื่อนำไปเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าโดยผ่านธนาคารตัวแทนของผู้นำเข้า (Correspondent Bank) ในประเทศผู้นำเข้า
​บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินค้าออกคืออะไร ?​บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินค้าออก (Bill for Collection) คือ บริการที่ธนาคารในฐานะเป็นธนาคารตัวแทนของผู้ส่งออกทำหน้าที่จัดส่งเอกสารหลังการส่งออกเพื่อไปเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้า โดยผ่านธนาคารตัวแทน (Correspondent Bank) ในประเทศผู้นำเข้า ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขการค้าประเภทหนึ่งที่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเห็นชอบให้มีการนำส่งเอกสารและการชำระเงินผ่านธนาคารตัวแทนของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการค้าขายระหว่างกัน
​ธุรกิจนำเข้า - ส่งออกขนาดเล็กสามารถใช้บริการได้หรือไม่ ?​สามารถใช้บริการได้ หากแต่ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left