Bottom|Center Green

บริการออกเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกสิกรไทย

​​ให้เช็คเป็นเรื่องง่าย บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

 
HtmlBlock
11
Padding
 

ธนาคารช่วยจัดทำเช็ค ตามรายการชำระเงินตามเงื่อนไขของลูกค้า

หมายเหตุ​: ธนาคารจะจัดทำเช็คสั่งจ่ายตามรายการชำระเงินและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

ธุรกิจสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบริการพิเศษเลือกได้

  • บริการทำเช็คสั่งจ่ายเสมือนเช็คเคลียริ่งท้องถิ่น เหมาะกับผู้รับผลประโยชน์ที่มีสถานที่ตั้งในต่างจังหวัด
  • บริการพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนบริษัท
  • บริการแจ้งรายละเอียดให้ผู้รับเช็คทราบว่ามีเช็คสั่งจ่าย (Beneficiary Advice) ทางแฟกซ์

เงื่อนไขบริการ

  • เช็คที่ธนาคารออกแทนบริษัทเป็นแคชเชียร์เช็คแบบ A/C Payee Only (สามารถนำฝากเข้าบัญชีเท่านั้น)
  • เมื่อนำเช็คฝากเข้าบัญชีจะรู้ผลในวันทำการถัดไป (วันที่ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินได้)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ให้กสิกรจ่ายเช็คให้ดีกว่าอย่างไร ?

บริการออกเช็คช่วยลดขั้นตอนการออกเช็ค สะดวก และรวดเร็ว เหมาะสำหรับบริษัทและห้างร้านทั่วไปที่มีปริมาณการชำระค่าซื้อสินค้า หรือ​บริการจำนวนมาก ๆ

มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการหรือไม่ ?

ค่าธรรมเนียม 30 บาท/รายการ

มีขั้นต่ำในการสั่งจ่ายแต่ละรายการหรือไม่ ?

กำหนดขั้นต่ำในการสั่งจ่าย 50 ฉบับขึ้นไป ต่อรอบการจ่ายBlack
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left