Middle|Left Green

บริการโอนเงินระหว่างบัญชี

​​​​​โอนเงินเข้าบัญชีกสิกรไทยได้ทันที ธุรกิจเดินหน้า ได้ดั่งใจ

 
HtmlBlock
11
Padding
 

โอนเงินระหว่างบัญชี
หรือชำระเงินไปยังผู้รับที่มีบัญชีธ​นาคารกสิกรไทยได้ทันที

ทำรายการง่าย ผ่านธนาคารออนไลน์ K-Cash Connect Plus

​หมายเหตุ: เฉพาะบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

ดำเนินธุรกิจคล่องตัว โอนเงินสะดวก ไม่มีสะดุด

เหมาะกับกลุ่มหรือเครือบริษัทที่มีบัญชีกสิกรไทยหลายบัญชี และมีการโอนเงินระหว่างบริษัทในเครือเดียวกันในช่วงระหว่างวัน


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม
  • ในเขตสำนักหักบัญชี 15 บาท / รายการ
  • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 10 บาท / 10,000 บาท (ขั้นต่ำ 15 บาท สูงสุด 1,000 บาท / รายการ)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร​​​​​

คุณสมบัติ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริการนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับกลุ่มหรือเครือบริษัทที่มีบัญชีอยู่กับกสิกรไทยหลายบัญชี มีการโอนเงินระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน

โอนเงินได้สูงสุดครั้งละเท่าไร ?

สามารถโอนเงินสูงสุด 10,000,000 บาท / รายการ

มีขั้นต่ำในการโอนเงินหรือไม่ ?

ไม่มีการกำหนดวงเงินโอนขั้นต่ำ

K-Cash Connect Plus คืออะไร ?

K-Cash Connect Plus เป็นบริการ Online Banking สำหรับธุรกิจเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการเงิน ให้สามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพBlack
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left