7/4/2563

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อทั้งหมด ที่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยสามารถขอรับได้

​​​​​​​​​​​​​​​

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการ ของธนาคารกสิกรไทย

เพื่อแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่


1. พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย

2. พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย

3. ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง


โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมายเหตุ

  1. มาตรการช่วยเหลือนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงผู้ค้ำประกัน และผู้​จำนอง
  2. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
  3. เมื่อพ้นระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มผ่อนตามปกติในเดือนถัดไป สำหรับเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยคงค้างที่เกิดขึ้นระหว่างเข้ามาตรการ ธนาคารจะให้ลูกค้านำมาชำระในภายหลัง โดยลูกค้าสามารถตกลงเงื่อนไขกับธนาคารได้ว่าจะคงระยะเวลาการชำระหนี้ไว้ตามเดิม หรือยืดระยะเวลาออกไป​

คำถามที่พบบ่อย

ทั่วไป

ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสำหรับผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
ลูกค้าได้รับผลกระทบในกรณีใดที่ได้เข้าร่วมมาตรการบ้าง
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเป็นอย่างไร
การเข้าร่วมมาตรการจะส่งผลต่อประวัติการชำระของลูกค้าหรือไม่
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับมาตรช่วยเหลือลูกหนี้ก่อนหน้านี ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

สินเชื่อเครื่องจักร

ลูกค้าสนใจเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อเครื่องจักรทาง KF&E มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างไรบ้าง
ลูกค้ากลุ่มใดที่สามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือนี้ได้บ้าง
ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการและสิ้นสุดโครงการเมื่อใด
กรณีที่เข้าร่วมมาตรการแล้ว แต่ยังผ่อนไม่ไหว จะสามารถดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง
หากไม่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมมาตรการ ทางบริษัทจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง
ขอผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย มากกว่า 12 เดือน
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใด

บัตรเครดิต

มาตรการช่วยเหลือสำหรับบัตรเครดิตมีทั้งหมดกี่มาตรการ
มาตรการพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย มีรายละเอียดอย่างไร
มาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมีรายละเอียดอย่างไร
ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยกลุ่มใดบ้าง ที่ได้รับสิทธิ์ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ
ลูกค้าจะต้องแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการอย่างไร
กรณีปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำเป็น 5 % หรือ 8 % มียอดชำระขั้นต่ำกำหนดหรือไม่
กรณีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย จะสามารถเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำได้หรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไร

บัตรเงินด่วน Xpress Cash

มาตรการพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย มีรายละเอียดอย่างไร
ลูกค้าจะต้องแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการอย่างไร

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

การพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี หมายความว่าลค.ไม่ต้องชำระเงินใน 3 รอบบัญชีเลยใช่หรือไม่
หลังจากที่ครบกำหนด 3 รอบบัญชีไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเงินแบบไหน และดอกเบี้ยที่สะสมมาใน 3 รอบบัญชีก่อนหน้าจะถูกนำมาคิดดอกเบี้ยอีกมั้ย
หลังจากที่ครบกำหนดพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย ลูกค้าต้องชำระแบบไหน

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

การพักเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หมายความว่าอย่างไร แสดงว่าอาจจะไม่ถึง 12 เดือนก็ได้ใช่มั้ย ธนาคารมีเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไรว่าจะได้กี่เดือน
หลังจากที่ครบกำหนดพักชำระเงินต้น ลค.ต้องชำระแบบไหน
งวดเงินต้นที่พักชำระนั้น หากยืดเวลาผ่อนชำระออกไป จะถูกนำมาคิดดอกเบี้ยอีกหรือไม่
การลดยอดผ่อนต่อเดือน 50% สูงสุด 12 เดือน หมายความว่าอย่างไร แสดงว่าอาจจะไม่ถึง 12 เดือนก็ได้ใช่มั้ย ธนาคารมีเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไรว่าจะได้กี่เดือน
การลดยอดผ่อนต่อเดือน 50% หมายความว่าชำระเงินต้นด้วยบางส่วนใช่หรือไม่ แล้วจะส่งผลให้ต้องเพิ่มระยะเวลาผ่อนด้วยหรือไม่
การลดยอดผ่อนต่อเดือน 50% กับ การพักเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ย แบบไหนดีกว่ากัน

สินเชื่อรถยนต์ KLeasing

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถ ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลในครั้งนี้มีอะไรบ้าง
เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือแล้วลูกค้า ต้องจ่ายอย่างไร ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
หากสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือแล้วมีนโยบายปรับดอกเบี้ยขึ้น / ลง จะต้องโดนปรับตามหรือไม่
สมัครเข้าโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถยกเลิกได้หรือไม่
หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ K SME

ลูกค้าสนใจเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ธนาคารมีมาตรการอะไรบ้าง (ลูกค้าบุคคล/ลูกค้าบริษัท)
ธนาคารมีเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออย่างไร
ขอพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น เพิ่มวงเงินการกู้ เพื่อใช้หมุนเวียนธุรกิจ หรือพักชำระไปเลย
หากได้รับอนุมัติการเข้าพักชำระหนี้แล้ว พอสิ้นสุดโครงการ จะต้องชำระเงินให้ธนาคารอย่างไรต่อ ระยะเวลาผ่อนคืนธนาคารเพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีรายละเอียดแจ้งลูกค้าช่องทางไหนบ้าง
หากเข้าร่วมมาตรการแล้ว จะขอยกเลิกสามารถทำได้หรือไม่ ทำอย่างไร
กรณีกู้ร่วม/มีคนค้ำประกันหรือจดจำนอง ต้องมีการเซ็นเอกสารอะไรหรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง
กรณีที่เข้าร่วมมาตรการแล้ว แต่ยังผ่อนไม่ไหว จะสามารถดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง
หากไม่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมมาตรการ ทางธนาคารจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง
ขอให้ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ แบบพักชำระยอดเลย
สินเชื่อ OD ปกติชำระเฉพาะดอกเบี้ยอยู่แล้ว ธนาคารจะมีมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อประเภทนี้อย่างไร
ขอผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย มากกว่า 12 เดือน
​​​
​​