รหัสทรัพย์สิน
15-66-00013*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร