รหัสทรัพย์สิน
04-66-01066*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร