รหัสทรัพย์สิน
04-66-01030*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร