รหัสทรัพย์สิน
02-66-01340*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร